Danh Mục
Vũ Thanh

Tên : Vũ Thanh

Khóa Học : kế toán hành chính sự nghiệp

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Mình thấy học ở trung tâm rất ổn. Thật ra lúc mới đến mình không hề thích giảng viên là nữ lắm vì mình thấy khó tiếp thu hơn là thầy giảng. :), mình rất thích nghe giảng viên nam giảng. Tuy nhiên khi đi học mới thấy cô giảng rất hay. thực tế, cũng vui tính nên học không bị nhàm chán. Và cô cũng nhiệt tình cực kỹ. mình vẫn hay nhờ cô xử lý một số tình huống, thấy cũng phiền cô ghê. hi

phản hồi của Học Viên

Mình thấy học ở trung tâm rất ổn. Thật ra lúc mới đến mình không hề thích giảng viên là nữ lắm vì mình thấy khó tiếp thu hơn là thầy giảng. :), mình rất thích nghe giảng viên nam giảng. Tuy nhiên khi đi học mới thấy cô giảng rất hay. thực tế, cũng vui tính nên học không bị nhàm chán. Và cô cũng nhiệt tình cực kỹ. mình vẫn hay nhờ cô xử lý một số tình huống, thấy cũng phiền cô ghê. hi