Thùy Giang

Tên : Thùy Giang

Khóa Học : K27-Kế toán Lê Ánh

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Thầy dạy rất nhiệt tình, cả lớp đều theo được. Em chưa thấy chỗ nào mà nhiệt tình như chỗ chị hi hi. Thầy bảo quan trọng sau này ra còn hỗ trợ những khúc mắc khi đi làm nữa.

phản hồi của Học Viên