Danh Mục

Kế toán CPSX và tính GTSP

 Công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp. Vì vậy mà doanh nghiệp cần tổ chức kế toán chi phí sản xuất chính xác và hợp lý.

Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất và công trường ... ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm và dịch vụ được phản ánh vào tài khoản 627.
Chi phí sử dụng máy thi công

Chi phí sử dụng máy thi công

Chi phí sử dụng máy thi công chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng xây lắp để tập hợp và phân bổ chi phí liên quan đến xe và máy thi công, phản ánh vào tài khoản 631.
Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622) bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. Dưới đây là chi tiết cách hạch toán tài khoản chi phí nhân công trực tiếp.
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng cho các hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của mọi ngành nghề doanh nghiệp sử dụng tài khoản 621 theo thông tư 200/2014/TT-BTC để biểu hiện.
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là văn bản được lập để theo dõi số lượng hàng hóa vật tư cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư. Kế toán Lê Ánh chia sẻ đến các bạn kế toán viên và học viên mẫu phiếu báo cao vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 – VT ban ...
Chi phí vé máy bay

Chi phí vé máy bay

Chi phí vé máy bay là chi phí các kế toán tổng hợp và kế toán thuế hay gặp. Cách xử lý chi phí vé máy bay vẫn khiến nhiều kế toán lúng túng. Các Kế toán trưởng tại lớp
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

Hàng kỳ hoặc hàng tháng doanh nghiệp phải lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất ra trong kỳ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo quy định mới nhất.
Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng

Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng

Các nghiệp vụ liên quan đến tạm ứng là nghiệp vụ thanh toán quan trọng trong doanh nghiệp. Kế toán cần theo dõi chi tiết từng đối tượng tạm ứng để đảm bảo việc tạm ứng đúng nguyên tắc.
Quy định về hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng

Quy định về hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng

Sau khi hoàn thành công việc, người đề nghị tạm ứng phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ để làm thanh toán tạm ứng theo đúng quy định.
Quy định về hồ sơ, chứng từ đề nghị tạm ứng

Quy định về hồ sơ, chứng từ đề nghị tạm ứng

Khi nhân viên được cử đi công tác hay mua hàng hóa, nguyên vât liệu cho doanh nghiệp, người lao động có thể được tạm ứng trước một khoản tiền.