Danh Mục

Kế toán mua hàng

Khi doanh nghiệp mua hàng từ bên ngoài về thì kế toán cần phải làm những công việc gì? Kế toán mua hàng tuy là công việc đơn giản nhưng vô cùng quan tro0ngj trong doanh nghiệp

Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp tính giá xuất kho để tính giá hàng hóa nguyên vật liệu được xuất ra trong kỳ.
Mô tả chi tiết công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Mô tả chi tiết công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Kế toán Công nợ trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng. Vậy công việc cụ thể của kế toán công nợ là những việc gì? Các bạn đọc bài viết dưới đây:
Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và âm trên kho

Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và âm trên kho

Hàng tồn kho có khi nào bị âm trên sổ hay trên sổ còn hàng nhưng trong kho không có hàng. Với trường hợp đó, kế toán cần xử lý thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và bị âm trên kho &
Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài

Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài

Hàng mua ngoài cần được đánh giá và nhập kho đúng giá trị. Có những cách tính giá nhập kho nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính giá nhập kho.
Tổng hợp lưu ý khi ký kết hợp đồng mua hàng với người bán

Tổng hợp lưu ý khi ký kết hợp đồng mua hàng với người bán

Trước khi nghiệp vụ mua hàng diễn ra, doanh nghiệp thường có hợp đồng kinh tế với bên bán trước, khi ký hợp đồng kinh tế với bên bán, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn những lưu ý khi ký kết hợp đồng với bên bán.
Cách xử lý trường hợp hàng về mà hóa đơn chưa về theo quy định mới nhất

Cách xử lý trường hợp hàng về mà hóa đơn chưa về theo quy định mới nhất

Trong trường hợp hàng về mà  hóa đơn chưa về thì có được cơ quan thuế chấp nhận không? Kế toán phải xử lý thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trường hợp hàng về mà hóa đơn chưa về theo quy định mới nhất.
Tổng hợp những sai sót thường gặp phải trong quá trình mua hàng

Tổng hợp những sai sót thường gặp phải trong quá trình mua hàng

Sai sót trong quá trình mua hàng có thể thường xuyên xảy ra nếu kế toán không cẩn thận và theo dõi xát xao. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp những sai sót thường gặp trong quá trình mua hàng
Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

Mua hàng nhập khẩu diễn ra ngày càng phổ biến trong bối cảnh kinh tế xã hội hội nhập hiện nay. Kế toán cần nắm chắc cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu.
Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước

Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước

Cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước diễn ra thường xuyên trong doanh nghiệp. Kế toán cần nắm vững quy trình mua hàng cũng như cách hạch toán các nghiệp vụ này.
Những lưu ý quan trọng về chi phí mua hàng

Những lưu ý quan trọng về chi phí mua hàng

Doanh nghiệp có thể sẽ phát sinh rất nhiều chi phí trong quá trình mua hàng. Kế toán cần xử lý các chi phí đó cho hợp lý.