Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống, nghiệp vụ kế toán ở tất cả các phần hành kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất, từ những phần hành đơn giản như kế toán vốn bằng tiền đến những phần hành phức tạp hơn như kế toán Chi phí sản xuất... và hướng dẫn các bạn lên Báo cáo liên quan.

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2017 THEO NĐ 153/2016/NĐ-CP

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2017 THEO NĐ 153/2016/NĐ-CP

ngay dang tin

15/02/2017 - 

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được đề xuất tang và áp dụng từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Nghị định 153/2015/NĐ-CP. 
DANH MỤC CHI TIẾT ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

DANH MỤC CHI TIẾT ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

ngay dang tin

15/02/2017 - 

Theo nghị định mới của Chính phủ 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Bài viết này Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu bạn đọc Danh mục chi tiết địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017    
SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ MẪU SỐ 21-DNN THEO THÔNG TƯ 133

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ MẪU SỐ 21-DNN THEO THÔNG TƯ 133

ngay dang tin

14/02/2017 - 

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ mẫu số 21 -DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu.
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

ngay dang tin

14/02/2017 - 

Thẻ tính giá thành sản phẩm và dịch vụ mẫu số S18-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.
Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng 2017

Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng 2017

ngay dang tin

13/02/2017 - 

Báo cáo tài chính cần được lập và nộp đúng hạn. Với những người chưa có kinh nghiệm kế toán hoặc đã lâu không làm kế toán, các bạn hãy đọc bài hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng của các kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh được cập nhật theo quy định mới nhất sau đây.
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

ngay dang tin

10/02/2017 - 

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,... dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

ngay dang tin

10/02/2017 - 

Sổ chi tiết bán hàng này mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.
SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

ngay dang tin

10/02/2017 - 

Sổ chi tiết tiền vay mẫu số S15-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay...) và theo từng khế ước vay.
SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

ngay dang tin

09/02/2017 - 

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu số S14-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

ngay dang tin

09/02/2017 - 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua(người bán) bằng ngoại tệ Mẫu số S13-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai