Lập và phân tích báo cáo tài chính

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn đọc BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp siêu nhỏ
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT)

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Kế toán Lê Ánh xin giới thiếu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

ngay dang tin

05/01/2017 - 

B áo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin giúp người sử dụng dánh giá cá thay đổi trong tài sản, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi và khả năng thanh toán của doanh nghiệp  Bài viết này, Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu với bạn đọc phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính  
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC&
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Download và tải về mẫu báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

ngay dang tin

05/01/2017 - 

Báo cào tình hình tái chính có ý ngĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm.Báo cáo tình hình tài chính được trình bày tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất.
Một số điểm lưu ý khi kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

Một số điểm lưu ý khi kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

ngay dang tin

10/12/2016 - 

Cuối năm, công việc của Kế toán càng trở lên bận rộn. Kế toán Lê Ánh chia sẻ với các bạn một số thủ thật kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC cuối năm. Đây là những kinh nghiệm Kế toán rất giá trị của các anh chị kế toán trưởng hiện đang làm việc tại các tổ chức lớn, uy tín và đang tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành  Lê Ánh. ...
Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

ngay dang tin

07/12/2016 - 

Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng với các chỉ tiêu quan trọng và các chỉ tiêu phụ ngoài ra với từng loại hình.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai