Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký thu tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn học viên kế toán mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư ...
Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.
Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dụng kinh tế ( Theo tài sản kế toán ).  
Cách phân tích Báo cáo Tài chính

Cách phân tích Báo cáo Tài chính

Mục tiêu của Phân tích các Báo cáo Tài chính là cung cấp các thông tin có thể sử dụng được cho những người sử dụng báo cáo tài chính đề ra những quyết định kinh tế. Tuy nhiên, bạn có biết Việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thực hiện dựa trên những chỉ tiêu nào? Và Làm thế nào để chúng ta có thể thấy được tương lai của Công ty ...
Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quả của cả quá trình sản xuất kinh doanh và thể hiện quy mô của doanh nghiệp.
Download Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Download Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Từ ngày 1/1/2015, tất cả các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ muốn áp dụng chế độ cho doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
DOWNLOAD MẪU BÌA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DOWNLOAD MẪU BÌA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối mỗi kỳ, doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bìa báo cáo tài chính theo các hình thức.
Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cuối năm rồi, doanh nghiệp sắp đến thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Khác với báo cáo tài chính thông thường, báo cáo tài chính nội bộ được thiết kế xuất phát trực tiếp cung cấp thông tin tài chính của nhà điều hành và các cấp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.
Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp là cần thiết đối với những người có nhu cầu sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng đó, bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp một cách chi tiết, dễ hiểu.