Danh Mục

Lý thuyết kế toán

Để làm công việc của một kế toán bạn cần phải nắm rõ được lý thuyết kế toán từ  cơ bản đến chuyên sâu, sau đó mới thực hành mà bổ sung các kỹ năng cần thiết

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ mẫu số S14- DNN

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ mẫu số S14- DNN

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ là chứng từ đươc lập để theo dõi việc thanh toán bằng ngoại tệ, thông qua đó doanh nghiệp nắm bắt được tình hình và diễn biến thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp .
Hướng dẫn lập thẻ quầy hàng mẫu số 02/ TT133- BTC

Hướng dẫn lập thẻ quầy hàng mẫu số 02/ TT133- BTC

Trong quy trình kế toán luôn phải theo dõi chi tiết xuất, nhập, tồn hàng hóa tại quầy, kho hàng hóa để kiểm trản, lý hàng hóa tốt nhất. Bộ tài chính ban hành mẫu bảng thẻ quầy hàng số 02/ TT133- BTC nhằm thống nhất trong hóa đơn chứng từ kế toán .
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc áp dụng trong hợp đồng kinh tế

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc áp dụng trong hợp đồng kinh tế

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc là giấy tờ pháp lý quan trọng, ghi lại làm chứng giữa các hợp đồng kinh tế giữa 2 bên mua- bán, nhằm tăng độ tin cậy, bảo đảm tính pháp lý .
Quy định về thủ tục đăng ký hướng chế độ thai sản năm 2017

Quy định về thủ tục đăng ký hướng chế độ thai sản năm 2017

Thủ tục hưởng thai sản mới nhất năm 2017 là điều mà nhiều người quan tâm. Để đảm bảo cắc chắn bạn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện được hưởng đúng chế độ theo quy định của nhà nước .
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ ÁP DỤNG VỚI TIỀN VNĐ- (mẫu 08a-TT)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ ÁP DỤNG VỚI TIỀN VNĐ- (mẫu 08a-TT)

Trong hoạt động thanh toán, mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thường xuyên sử dụng bảng kiểm kê quỹ kèm theo các chứng từ, hóa đơn là những giấy tờ quan trọng với kế toán. Vậy bảng kiểm kê quỹ để làm gì?
Tài sản cố định hữu hình và cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình và cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.
Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, phản ánh tài sản của một đơn vị tại một thời điểm theo hai góc độ theo kết cấu vốn kinh doanh và theo nguồn hình thành vốn kinh doanh.
Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán là công việc quan trọng và thường xuyên của kế toán đơn vị. Về mặt nguyên tắc và đảm bảo tính pháp lý thì tài liệu kế toán cần phải được đơn vị tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.
Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản

Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.
Tổ chức kiểm tra kế toán

Tổ chức kiểm tra kế toán

Kiểm tra kế toán là xem xét, đối soát dựa trên chứng từ kế toán số liệu ở sổ sách, báo biểu kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính đúng đắn của việc tính toán, ghi chép, phản ánh, tính  hợp lý của các phương pháp kế toán được áp dụng .