Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 1)

Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 1)

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.
Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

Phân loại tài sản mà kế toán quan tâm trước hết là tài sản ở trạng thái tĩnh thông qua quá trình hình thành và phân loại tài sản để theo dõi.
Đối tượng của kế toán

Đối tượng của kế toán

Đối tượng chung của kế toán được xem xét dưới góc độ quá trình sản xuất, thông qua sự hình thành và vận động của tài sản tại một đơn vị cụ thể.
Các khái niệm kế toán cơ bản

Các khái niệm kế toán cơ bản

Các khái niệm kế toán cơ bản được thống nhất giữa hoạt động của các đơn vị kế toán trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm chỉ đạo, quản lý các hoạt động kế toán. 
Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận buộc các kế toán viên trong quá trình làm việc phải tuân thủ nhằm thống nhất các hoạt động kế toán tại các đơn vị.
Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán

Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán

Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán được xuất phát từ chức năng và sự hình thành của kế toán, là cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản để điều hành hoạt động kinh doanh.
So sánh kế toán tài chính và kế toán quản trị

So sánh kế toán tài chính và kế toán quản trị

So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính được xuất phát từ yêu cầu quản lý và phạm vi cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau.
Định nghĩa của kế toán

Định nghĩa của kế toán

Định nghĩa của kế toán cần tất cả những nhà kinh tế nói chung và kế toán nói riêng hiểu và biết, bởi nó chính là tấm gương phản ánh của nền kinh tế hiện đại.
Phân loại hạch toán

Phân loại hạch toán

Phân loại hạch toán nên tiếp cận từ đặc điểm của đối tượng mà hạch toán theo dõi và đặc điểm thông tin hạch toán phản ánh là cách dễ dàng nhất.
Hạch toán cùng sự phát triển của xã hội

Hạch toán cùng sự phát triển của xã hội

Hạch toán đã ra đời cùng sự phát triển của các hình thái xã hội, khi nhu cầu theo dõi, quản lý các hoạt động lao động ngày càng phát triển.