Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Các cách phân loại tài khoản kế toán

Các cách phân loại tài khoản kế toán

Đối tượng kế toán đa dạng, phong phú nên tài khoản theo dõi cũng có tương tự. Để sử dụng có hiệu quả, cần phân loại tài khoản kế toán theo cách tiếp cận.
Hạch toán nghiệp vụ vào tài khoản chữ T

Hạch toán nghiệp vụ vào tài khoản chữ T

Hạch toán nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản để dễ dàng trong quá trình theo dõi, chỉ cần quan tâm đến bản chất của tài khoản đó qua phản ánh vào tài khoản chữ T.
Tài khoản kế toán và kết cấu tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán và kết cấu tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán và kết cấu tài khoản cần phải đáp ứng những yêu cầu nhất định nhằm phản ánh các đặc điểm của đối tượng dựa trên nguyên tắc thiết kế.
Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hết sức đa dạng tại nhiều địa điểm, thời gian, tác động đến nhiều đối tượng. Vì vậy phương pháp tài khoản kế toán được xây dựng 
Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Phương pháp giá bình quân gia quyền (AVCO) được chia ra hai phương pháp nhỏ là bình quân cuối kỳ dự trữ và bình quân liên hoàn (bình quân từng lần nhập xuất).
Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước tuân thủ theo nguyên tắc hàng hóa mua trước sẽ được xuất trước để sử dụng và tính theo giá thực tế của lô hàng cũ trước.
Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh cho vật tư, hàng hóa xuất kho xác định giá trị theo đơn chiếc hay theo từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập cho đến lúc xuất. 
Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều cách tính do mỗi lần nhập kho chúng có giá trị khác nhau theo giá thị trường.
Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất bao gồm các hao phí của ba yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động tính cho sản phẩm hoàn thành. 
Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho của doanh nghiệp là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến chúng để làm căn cứ xác định giá nhập kho chính xác.