Các văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng cho kỳ thuế 2015

Ngày ban hành : 05/09/2016
Hiệu lực : Còn Hiệu Lực
Ngày Đăng :05/09/2016

Mô tả

http://ketoanleanh.edu.vnCác văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng cho kỳ thuế 2015

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

 

2. Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 21/2012/QH13

 

3. Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết luật quản lý thuế

 

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

 

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

 

6. Thông tư 80/2012/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế

 

7. Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

 

8. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

 

9. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

 

10. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

 

11. Thông tư 110/2015/TT-BTC : Hướng dẫn về giao dịch điện tử thay thế thông tư 80/2012/TT-BTC