129 văn bản pháp luật mà dân Kế toán cần phải biết

Ngày ban hành : 05/09/2016
Hiệu lực : Còn Hiệu Lực
Ngày Đăng :05/09/2016

Mô tả

https://ketoanleanh.edu.vn129 văn bản pháp luật mà dân Kế toán cần phải biết

Nhằm giúp các anh/chị Kế toán hành nghề "KẾ TOÁN LÊ ÁNH" Xin Tổng hợp 129 văn bản pháp luật mà dân kế toán nhà mình phải biết

 

Trong đó bao gồm:

- 19 Luật và Bộ luật của Quốc hội.

- 34 Nghị định của Chính phủ.

- 02 Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- 60 Thông tư và Thông tư liên tịch.

- 06 Quyết định của Tổng cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

- 08 Công văn hướng dẫn thi hành.

Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai