giang-vien-le-hong-khoa-hoc-tai-chinh

Mã giảng viên: TEA - 1634098378

Tên: Lê Thị Hồng

Tuổi: 35

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi Làm Việc: Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Giới thiệu về giảng viên

Cô Hồng tốt nghiệp chuyên ngành Phân Tích Và Đầu Tư Tài Chính - Trường Đại Học Ngoại Thương năm 2011

Cô Hồng có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực Phân tích báo cáo tài chính, Đầu Tư Chứng Khoán. 

KINH NGHIỆM CÔNG VIỆC

- 7 năm làm việc tại Công ty cổ phần chứng khoán SSI (2014 - 2021)

Khóa học do Cô Hồng giảng dạy tại Trung tâm Kế toán Lê Ánh

 

Gửi thông tin thành công !!
Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!
Google Searchwww.google.com/-strong/-heart:>:o:-((:-h