Giảng viên Tại kế toán Lê Ánh

 • giang-vien-le-xuan-thang

  Họ tên : Thầy Lê Xuân Thắng

  Nơi làm việc :Cục thuế Hà Nội

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • vu-thi-hong-nhung

  Họ tên : Cô Vũ Thị Hồng Nhung

  Nơi làm việc :Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thiên Đức, Hoa Sen Vàng (quy mô vốn hàng trăm tỷ đồng)

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-le-xuan-bach

  Họ tên : Thầy Lê Xuân Bách

  Nơi làm việc :Phó giám đốc Tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-le-anh

  Họ tên : Cô Lê Ánh

  Nơi làm việc :Giảng viên Đại Học, CEO Kế toán Lê Ánh

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-xuat-nha-khau-le-anh-tran-tuan-duc-min

  Họ tên : Trần Tuấn Đức

  Nơi làm việc :Giám đốc Công ty Real Logistics tại Hà Nội

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-viet-dai

  Họ tên : Trịnh Viết Đại

  Nơi làm việc :Trưởng phòng Logistics tại Real Logistics HN

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • z1962725075472_24b7b100f8d7ad895407d60b2e672a24

  Họ tên : Cô Trần Thị Kiều An

  Nơi làm việc :Kế toán trưởng tại công ty TNHH DP& TBYT Thiên An

  Địa chỉ :HCM

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanlenh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-xuat-nha-khau-le-anh-nguyen-tam-hoang-thong-min

  Họ tên : Phan Nguyễn Tam Hoàng Thông

  Nơi làm việc :Trưởng phòng Logictis và xuất nhập khẩu công của công ty TNHH Việt Hóa Nông.

  Địa chỉ :TP Hồ Chí Minh

  Hòm thư:Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-truong-van-dung

  Họ tên : Thầy Trương Văn Dung

  Nơi làm việc :Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty TNHH Sài Gòn Ô Tô Nguyễn Quang (Nisssan Sài Gòn)

  Địa chỉ :HCM

  Hòm thư:Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-nguyen-thi-ngoc-khue

  Họ tên : Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

  Nơi làm việc :Phó Giám đốc Ban TCKT của PTI - Kế toán trưởng một Công ty con của PTI

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
Gửi thông tin thành công !!
Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!