Giảng viên Tại kế toán Lê Ánh

 • s

  Họ tên : Thầy Hoàng Đình Nam

  Nơi làm việc :Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP U&I Logistics Miền Bắc

  Địa chỉ :HỒ CHÍ MINH

  Hòm thư:tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-tran-van-long

  Họ tên : Thầy Trần Văn Long

  Nơi làm việc :Trưởng Khoa Kế Toán- Trường Cao Đẳng Bán Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp

  Địa chỉ :Hồ Chí Minh

  Hòm thư:Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-nguyen-truong-giang

  Họ tên : Thầy Nguyễn Trường Giang

  Nơi làm việc :Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh Công ty Hateco Logistics

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-pham-van-hai

  Họ tên : Thầy Phạm Văn Hải

  Nơi làm việc :Trưởng phòng Operation tại công ty DH Logistics

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • 107509555_312137406576755_5778681105312417762_n

  Họ tên : Thầy Trần Đức Bưu

  Nơi làm việc :Công ty TNHH Dược phẩm và Vật tư y tế Quang Minh.

  Địa chỉ :Hồ Chí Minh

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-do-hai-yen

  Họ tên : Cô Đỗ Hải Yến

  Nơi làm việc :Trưởng ban kế toán tại Công ty TNHH NN 1 Tv Tm & Xnk Viettel

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:

  +Xem thêm+
 • thuy-gvhcm

  Họ tên : Cô Phạm Thị Phương Thuý

  Nơi làm việc :HCM

  Địa chỉ :HCM

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-le-xuan-bach-1

  Họ tên : Thầy Lê Xuân Bách

  Nơi làm việc :Phó giám đốc Tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-le-anh-1

  Họ tên : Cô Lê Ánh

  Nơi làm việc :Giảng viên Đại Học, CEO Kế toán Lê Ánh

  Địa chỉ :Hà Nội

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
 • giang-vien-kieu-an

  Họ tên : Cô Trần Thị Kiều An

  Nơi làm việc :Kế toán trưởng tại công ty TNHH DP& TBYT Thiên An

  Địa chỉ :HCM

  Hòm thư:tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

  +Xem thêm+
Gửi thông tin thành công !!
Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!