Kinh nghiệm Phần mềm kê khai Thuế

Phần mềm khai thuế là công cụ không thể thiếu đối với dân kế toán. Vì vậy mà kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm khai thuế một cách thành thạo và nhanh chóng

Cách khắc phục lỗi phông chữ trong phần mềm HTKK 3.3.8

Cách khắc phục lỗi phông chữ trong phần mềm HTKK 3.3.8

Lỗi phông chữ trong phần mềm HTKK 3.3.8 là một trong những lỗi thường gặp nhất khi sử dụng phần mềm HTKK 3.3.8.
Cách khắc phục một số lỗi thường gặp phần mềm HTKK 3.3.8

Cách khắc phục một số lỗi thường gặp phần mềm HTKK 3.3.8

Từ ngày 13/8/2016, Tổng cục thuế đã nâng cấp phần phềm HTKK lên 3.3.8. Phần mềm mới không thể tránh khỏi những lỗi khi vận hành.