• Cách chuyển cột thành dòng trên Excel đơn giản nhất

    Kế toán thường xuyên thao tác nhiều trên Excel, bạn thường xuyên gặp trường hợp bị nhảy dòng không đúng định dạng đã gõ. Tham khảo ngay cách sửa lỗi đơn giản này do kế toán Lê Ánh trình bày nhé.

  • 2 cách xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel mà kế toán nên biết

    Dữ liệu trùng lặp trên Excel là lỗi thường gặp khi bạn sử dụng các hàm kế toán, cách xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel như thê nào.  Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn cách xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel do kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Lê Ánh  trình bày chi tiết tại đây nhé