Danh Mục

Báo cáo thực tập, khóa luận Kế toán

Báo cáo thực tập tổng hợp là báo cáo mà bạn cần phải làm khi đi thực tập ở các doanh nghiệp thực tế. Vậy cách viết một bản báo cáo thực tập như thế nào? Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách viết 1 báo cáo thực tập đúng chuẩn theo form của sở giáo dục và đào tạo

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất

Đối tượng áp dung thông tư 132/2018 là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quả của cả quá trình học tập tại các trường cao đẳng, đại học của bạn nếu bạn học chuyên ngành kế toán - tài chính