Những nội dung cơ bản về kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Theo luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ.

>>>xem thêm  Lớp dạy kế toán tổng hợp uy tín nhất Hà Nội

Tại đây, chúng tôi sẽ đưa ra những nội dung khái quát của Kế toán quản trị cùng với những điểm khác nhau cơ bản giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.

Nội dung của kế toán quản trị bao gồm những mảng gì?

Nội dung của kế toán quản trị rất rộng, bao gồm:

 • Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
 • Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm.
 • Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh.
 • Kế toán quản trị về các hoạt động đầu tư tài chính.
 • Kế toán quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp.

nhung-noi-dung-co-ban-ve-ke-toan-quan-tri

  Buổi học đào tạo nội dung cơ bản của kế toán quản trị tại trung tâm kế toán Lê Ánh 

Phân loại chi phí trong kế toán quản trị

Chi phí được chia thành nhiều loại có mục đích sử dụng và cách tính toán khác nhau phù hợp từng công việc trong doanh nghiệp.

Chi phí theo đầu vào Sản xuất kinh doanh

 • Chi phí ban đầu: là các chi phí doanh nghiệp phải lo liệu, mua sắm, chuẩn bị từ lúc đầu để
  tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí bằng tiền, khấu hao tài sản cố định, chi phí mua ngoài.
 • Chi phí luân chuyển nội bộ: là các chi phí phát sinh trong quá trình phân công và hiệp tác lao
  động trong nội bộ doanh nghiệp.

Chi phí theo khoản mục trong BCTC

 • Chi phí sản phẩm: Là những khoản chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm hay quá
  trình mua hàng hoá để bán. Như vậy chi phí sản phẩm bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • Chi phí thời kỳ: là các chi phí để hoạt động kinh doanh trong kỳ, không tạo nên hàng tồn
  kho mà ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận của kỳ mà chúng phát sinh. Bao gồm: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí theo quy trình sản xuất kinh doanh

 • Chi phí cơ bản: Là các chi phí có liên quan trực tiếp đến quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, như chi
  phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công sản xuất sản phẩm: khấu hao tài sản cố định dùng trực tiếp vào sản xuất, chế tạo sản phẩm.
 • Chi phí chung: Là các chi phí dùng vào tổ chức, quản lý và phục vụ sản xuất có tính chất chung.

Chi phí theo đối tượng kế toán

 • Chi phí trực tiếp: Là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm, một công việc,
  lao vụ hoặc một hoạt động, một địa điểm nhất định và hoàn toàn có thể hạch toán, quy nạp trực tiếp cho sản phẩm, công việc, lao vụ,... đó.
 • Chi phí gián tiếp: Là các chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, lao vụ, nhiều đối tượng khác
  nhau nên phải tập hợp, quy nạp cho từng đối tượng bằng phương pháp phân bổ gián tiếp.

Sự khác biệt cơ bản giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính 

 

Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

·  Phục vụ các đối tượng bên trong công ty.

·  Chú trọng đến sự kịp thời, không cần thật chính xác, thậm chí nhiều ước định. Nhấn mạnh liên quan để lập kế hoạch và kiểm soát nội bộ hơn.

·  Không bắt buộc tuần theo GAAP

·  Chủ yếu hướng đến đối tượng bên ngoài: thuế, đối tác... 

·  Nhấn mạnh tính chính xác, khả năng xác minh còn.

·  Bắt buộc tuân theo GAAP

Nếu chưa hiểu về kế toán quản trị hay muốn tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực này bạn có thể đăng ký học kế toán trị tại trung tâm Kế toán Lê Ánh cam kết đào tạo làm được việc trong thời gian ngắn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN: nhiệm vụ của kế toán quản trị, báo cáo kế toán quản trị là gì, vai trò của kế toán quản trị, khái niệm kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, khóa học kế toán quản trị ở Cầu Giấy 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành, khoá học kế toán thuế chuyên sâu, khoá học phân tích tài chính, khoá học hành chính nhân sự...

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng, chuyên gia từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan