Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

 

BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH HOẶC NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG BẢNG LƯƠNG

STT

Chức danh

Trình độ

Kinh nghiệm

1

Giám đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

2

Phó giám đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

3

Trưởng phó các phòng ban

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành

4

Giảng viên

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng giảng dậy

5

Nhân viên kinh doanh

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt

6

Nhân viên nhân sự

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt

7

Nhân viên kế toán

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán

8

Nhân viên phục vụ (Tạp vụ)

Không yêu cầu

Có sức khỏe tốt

       
   

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2016

                                                                                                              


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LẬP THANG BẢNG LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

1. Công văn gửi phòng lao động thương binh và xã hội: Lập theo mẫu. Mức lương tối thiểu vùng xin áp dụng không được thấp hơn quy định (Xem mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp các bạn tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP).
2. Quyết định ban hành hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG
3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
4. Xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu, và chú ý các chỉ tiêu:
+ Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc cũng được, thường thì từ 10-15 bậc. Và theo quy chế lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc
+ Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp các bạn, với những nhóm cùng chung một mức lương, các bạn có thể gộp chung vào một nhóm, nhưng trong bảng của tôi, tôi gộp Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán vào chung một nhóm, và hưởng mức lương như nhau
+ Mức lương tối thiểu: Căn cứ vào Nghị định 141/2017/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp các bạn.

5. Xây dựng bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng: Lập theo mẫu và lưu ý thêm như sau
- Tại hệ thống thang, bảng lương, các bạn có bao nhiêu vị trí công việc thì phải quy định riêng từng vị trí công việc đó tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng. Trong bảng của tôi, tại hệ thống thang, bảng lương, có các vị trí công việc sau: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, Giảng viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên nhân sự, nhân viên kế toán, nhân viên phục vụ (tạp vụ). Và các bạn sẽ thấy, các vị trí công việc này được quy định cụ thể tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

IN HỒ SƠ: In hồ sơ làm 2 bộ, đóng quyển hồ sơ tất cả các tài liệu theo hướng dẫn và thứ tự như trên và lưu ý các bạn nhớ đóng dấu giáp lai giữa các trang

Kết luận

- Doanh nghiệp các bạn sẽ phải xây dựng hệ thống thang bảng lương khi mới thành lập, và nếu có sự thay đổi về mức lương, sẽ phải xây dựng và nộp lại
- Đây là hướng dẫn xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp, các bạn đừng nhầm lẫn với cơ quan nhà nước nhé. Cơ quan nhà nước sẽ áp dụng mức lương tối thiểu khác với khối doanh nghiệp, và họ nhân với hệ số tương ứng với bằng cấp.
- Đây chỉ là mức lương cơ bản để doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động, và thường các doanh nghiệp sẽ xây dựng mức lương này thấp, để đóng bảo hiểm thấp cho người lao động, và sẽ tính thêm vào tiền lương cho người lao động các khoản phụ cấp, trợ cấp khác (được quy định cụ thể trong quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp).

>> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp thực hành

>> Quyết định ban hành thang, bảng lương

Mong bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập trang web: https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.