GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG MẪU SỐ 03 - TT

Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 -TT là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 - TT

>>> Xem thêmGiấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 - TT

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:...........................................................................................................................

Tên tôi là:..........................................................................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):......................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)............................................

.........................................................................................................................................

Lý do tạm ứng:...................................................................................................................

Thời hạn thanh toán:..........................................................................................................

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn ghi giấy đề nghị tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Người xét duyệt tạm ứng).

- Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).

- Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách ...

- Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 03 - TT giấy đề nghị tạm ứng được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

>>>Xem thêm: Mẫu phiếu chi theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng, mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200, giấy thanh toán tạm ứng, cách viết giấy đề nghị tạm ứng, giấy tạm ứng kinh phí, đơn xin ứng tiền, mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 19

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

Bài viết liên quan