Kế Toán Thuế: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp lý, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán thuế, việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản và quy trình thực hiện rất cần thiết. Bài viết sau Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ chi tiết, giúp bạn hiểu rõ các khái niệm cơ bản, các loại thuế phổ biến, cũng như các công cụ và phần mềm hỗ trợ trong lĩnh vực kế toán thuế. Từ việc xác định các loại thuế cần kê khai đến việc áp dụng các quy định pháp lý hiện hành, chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin thiết thực và dễ hiểu, trang bị cho bạn nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình học hỏi và làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

tổng quan về kế toán thuế

 

I. Tổng Quan Về Kế Toán Thuế

1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là một lĩnh vực trong kế toán tập trung vào việc quản lý, ghi chép và báo cáo các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bao gồm việc xác định các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp, tính toán số tiền thuế cần phải nộp, và chuẩn bị các báo cáo thuế cần thiết để gửi cho cơ quan thuế. Kế toán thuế không chỉ đơn thuần là một công việc kê khai thuế mà còn liên quan đến việc phân tích và tối ưu hóa các chiến lược thuế để giảm thiểu chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành.

2. Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp

- Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định và luật pháp về thuế, giảm thiểu nguy cơ bị phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm pháp lý do việc kê khai không chính xác hoặc chậm trễ.

- Bằng cách áp dụng các chính sách thuế và các chiến lược tối ưu hóa, kế toán thuế giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí thuế một cách hợp pháp, từ đó tăng cường hiệu quả tài chính.

- Đảm bảo các báo cáo thuế được thực hiện chính xác và đầy đủ, cung cấp thông tin minh bạch cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cơ quan thuế, và đối tác kinh doanh.

- Cung cấp dữ liệu và phân tích liên quan đến thuế, giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến đầu tư, kế hoạch tài chính và cấu trúc doanh nghiệp.

- Đảm bảo tất cả các khoản thuế được tính toán chính xác và nộp đúng hạn, tránh tình trạng bị phạt vì kê khai sai sót hoặc trễ hạn.

- Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế và luật pháp, giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời các quy trình và chiến lược thuế để luôn phù hợp với yêu cầu mới.

3. Tầm quan trọng của việc học kế toán thuế

- Việc nắm vững kiến thức về kế toán thuế giúp cá nhân và doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và luật thuế hiện hành. Doanh nghiệp sẽ tránh được các khoản phạt và truy cứu trách nhiệm pháp lý mà còn xây dựng uy tín và sự tin cậy trong mắt cơ quan thuế và đối tác.

- Nắm vững và áp dụng các chính sách thuế hợp lý để giảm thiểu chi phí thuế, giúp doanh nghiệp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả tài chính tổng thể.

- Kế toán thuế cung cấp các công cụ và kỹ thuật để quản lý và dự đoán các khoản thuế phải nộp. Điều này giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính chính xác hơn và duy trì sự ổn định trong các hoạt động tài chính.

- Học kế toán thuế mở ra cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực, từ kế toán và tài chính đến quản lý doanh nghiệp. Cung cấp nền tảng vững chắc cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

- Kỹ năng kế toán thuế là một yếu tố quan trọng trong các doanh nghiệp và tổ chức. Hiểu biết về kế toán thuế giúp cá nhân và doanh nghiệp bắt kịp với các thay đổi trong chính sách thuế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyên môn thuế trong thị trường lao động.

II. Những Kiến Thức Cơ Bản Cần Biết

1. Kế toán thuế bao gồm những công việc gì?

Đối với doanh nghiệp bắt đầu thành lập, nhiệm vụ của kế toán thuế là kê khai và nộp lệ phí môn bài. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp, công việc của kế toán thuế diễn ra liên tục và liền mạch theo từng chu kỳ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

1.1. Công việc hàng ngày của kế toán thuế

Hàng ngày, kế toán thuế có nhiệm vụ thu thập, xử lý hóa đơn phát sinh để làm căn cứ hạch toán, kê khai. Kế toán cần nhập thông tin trên hóa đơn vào hệ thống để tổng hợp kết quả kinh doanh.

Một số công việc hàng ngày điển hình của kế toán thuế:

 • Thu thập và lưu trữ hóa đơn đầu ra, đầu vào.
 • Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn: Kiểm tra các thông tin trên hóa đơn để phát hiện các sai lệch, đối chiếu với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Xử lý hóa đơn GTGT viết sai.

1.2. Công việc hàng tháng

Công việc hàng tháng phần lớn được kế toán thuế làm vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau nhưng cần đảm bảo nộp các loại báo cáo thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo:

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng.
 • Lập một số tờ khai thuế khác.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng).

Lưu ý: hạn nộp tờ khai thuế theo tháng là ngày 20 của tháng sau.

1.3. Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN tạm tính theo quý.
 • Lập một số tờ khai thuế khác.

Lưu ý: hạn nộp tờ khai thuế theo tháng là ngày 30 của tháng sau.

1.4. Công việc hàng năm

Đầu năm, kế toán thuế cần lưu ý một số công việc như sau:

- Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm.

- Hạn nộp thuế môn bài là ngày 31/1. Nếu công ty mới thành lập, kế toán cần lưu ý phải nộp cả tờ khai và kèm theo tiền thuế môn bài.

- Nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN của tháng 12 hoặc của quý IV năm trước.

- Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng thì hạn nộp tờ khai thuế là 20/1 còn doanh nghiệp kê khai thuế theo quý thì hạn nộp là ngày 30/1.

- Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước.

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước.

Cuối năm, kế toán thuế cần nhớ các công việc sau:

- Báo cáo thuế cho tháng cuối năm và quý IV.

- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.

- Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

- Báo cáo tài chính năm, gồm các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối phát sinh tài khoản.

2. Các loại thuế phổ biến

2.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Đây là khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế dựa trên lợi nhuận ròng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý.

Đặc điểm:

- Cơ sở tính thuế: Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

- Mức thuế suất: Thay đổi tùy theo từng quốc gia và quy định cụ thể của từng cơ quan thuế. Ở Việt Nam, thuế suất hiện hành thường là 20%.

- Đối tượng nộp thuế: Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

2.2. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ tại từng giai đoạn sản xuất và tiêu thụ. VAT được tính dựa trên giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã trừ đi thuế đầu vào.

Đặc điểm:

- Cơ sở tính thuế: Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ.

- Mức thuế suất: Có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia và từng loại hàng hóa/dịch vụ. Ở Việt Nam, các mức thuế suất VAT phổ biến là 10%, 5%, và 0%.

- Đối tượng nộp thuế: Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2.3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân từ các nguồn như lương, tiền công, tiền thưởng, và các khoản thu nhập khác. Đây là khoản thuế mà cá nhân phải nộp cho cơ quan thuế dựa trên tổng thu nhập nhận được trong năm.

Đặc điểm:

- Cơ sở tính thuế: Tổng thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản giảm trừ theo quy định.

- Mức thuế suất: Thay đổi tùy theo mức thu nhập và quy định của từng quốc gia. Ở Việt Nam, thuế suất TNCN là lũy tiến từng phần, với các mức thuế suất từ 5% đến 35%.

- Đối tượng nộp thuế: Cá nhân có thu nhập từ lương, tiền công, tiền thưởng, và các khoản thu nhập khác.

3. Chính sách và quy định hiện hành

3.1. Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan

Để đảm bảo tuân thủ và áp dụng đúng các quy định về thuế, việc theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan là rất quan trọng. Các văn bản này bao gồm:

- Luật Thuế và các Nghị định: Các luật và nghị định liên quan đến thuế, ví dụ như Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, và luật thuế thu nhập cá nhân.

- Thông tư và Quyết định: Các thông tư và quyết định hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện các quy định thuế.

3.2. Hiểu về quy trình kê khai và nộp thuế

Quy trình kê khai và nộp thuế bao gồm các bước chính:

- Kê khai thuế: Doanh nghiệp hoặc cá nhân cần chuẩn bị các báo cáo và tờ khai thuế theo mẫu quy định, cung cấp đầy đủ thông tin về thu nhập, chi phí và các khoản thuế đã nộp.

- Nộp thuế: Sau khi kê khai, cần thực hiện nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

4. Công cụ và phần mềm hỗ trợ kế toán thuế

Các phần mềm kế toán thông dụng

Các phần mềm kế toán phổ biến hỗ trợ việc tính toán và quản lý thuế như:

- Phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

- Phần mềm kế toán MISA: Hỗ trợ quản lý thuế, kê khai thuế tự động, và lập báo cáo thuế.

hướng dẫn chi tiết học kế toán thuế cho người mới bắt đầu

 

III. Hướng Dẫn Chi Tiết Học Kế Toán Thuế Cho Người Mới Bắt Đầu

1. Xác định mục tiêu học tập

Đặt ra mục tiêu cụ thể và thực tế:

- Xác định mục tiêu cá nhân: Bạn muốn học kế toán thuế để làm gì? Để làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, nâng cao kiến thức cá nhân, hay để áp dụng vào công việc hiện tại?

- Lên kế hoạch cụ thể: Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ, mục tiêu ngắn hạn có thể là hoàn thành một khóa học cơ bản để biết thêm kiến thức, còn mục tiêu dài hạn có thể là trở thành chuyên gia về kế toán thuế.

- Đánh giá năng lực hiện tại: Xem xét trình độ kiến thức và kỹ năng hiện tại để thiết lập các mục tiêu học tập phù hợp.

2. Lên kế hoạch học tập chi tiết

Lên kế hoạch học tập:

- Lập kế hoạch thời gian: Xác định thời gian bạn có thể dành cho việc học mỗi tuần. Phân chia thời gian cho việc học lý thuyết, thực hành và ôn tập.

- Chia nhỏ chương trình học: Phân chia chương trình học thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và tập trung vào từng phần theo từng thời điểm.

- Thiết lập các mốc thời gian: Đặt các mốc thời gian cho từng phần của chương trình học để theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả học tập.

3. Chọn lựa khóa học phù hợp

Tiêu chí chọn lựa khóa học:

- Nội dung khóa học: Kiểm tra chương trình đào tạo có bao gồm các chủ đề cơ bản và nâng cao về kế toán thuế như các loại thuế, quy trình kê khai, và công cụ hỗ trợ không.

- Chất lượng giảng dạy: Đánh giá chất lượng giảng dạy của khóa học thông qua đánh giá của học viên trước đó và sự uy tín của giảng viên.

- Hình thức học: Xem xét hình thức học (trực tuyến, trực tiếp) và tính linh hoạt của thời gian học để phù hợp với lịch trình cá nhân.

- Chi phí học tập: So sánh chi phí với ngân sách cá nhân và đảm bảo giá trị nhận được từ khóa học.

4. Trung tâm đào tạo Kế toán thuế uy tín

Trung tâm đào tạo Kế Toán Lê Ánh là một trong những trung tâm cung cấp các khóa học kế toán thuế chất lượng tốt nhất với giảng viên dày dạn kinh nghiệm.

Lộ trình học kế toán thuế dành cho người mới bắt đầu có thể được chia thành 3 giai đoạn chính:

- Khóa kế toán tổng hợp thực hành dành cho người mới bắt đầu: chương trình học có nội dung về cách làm kế toán thuế cơ bản và cách lên sổ sách và lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel, phần mềm Misa.

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành - 100% Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng

- Khóa học thực hành kê khai thuế: khóa học dành cho học viên đã biết cơ bản về kế toán.

Chương trình học bao gồm:

+ Chi tiết các bước kê khai thuế GTGT: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý. Thực hành kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK.

+ Kê khai thuế TNDN: Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Thực hành kê khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK.

+ Kê khai thuế TNCN: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN. Thực hành kê khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK.

+ Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình kê khai thuế: Giải đáp thắc mắc và tư vấn các trường hợp cụ thể. Cập nhật các quy định mới nhất về thuế và kê khai thuế.

Tham khảo: KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

- Khóa học thuế chuyên sâu: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về thuế, giúp học viên nắm vững và áp dụng hiệu quả các luật thuế trong thực tế, từ đó tối ưu hóa thuế cho doanh nghiệp. Chương trình học bao gồm:

+ Phân tích chuyên sâu về các luật thuế hiện hành.: Chi tiết về luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu… Các quy định và thay đổi mới nhất về thuế.

+ Chiến lược tối ưu hóa thuế cho doanh nghiệp: Phương pháp giảm thiểu chi phí thuế hợp pháp. Lập kế hoạch thuế dài hạn.

+ Quản lý rủi ro thuế: Nhận diện và đánh giá rủi ro thuế. Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro thuế.

+ Thảo luận và phân tích các tình huống thực tế về thuế: Các trường hợp điển hình và bài học kinh nghiệm. Hướng dẫn giải quyết các tình huống phức tạp về thuế.

Trường hợp học viên không làm chi tiết về kế toán, muốn hiểu về thuế có thể tham gia học khóa học thuế chuyên sâu.

5. Tìm hiểu qua sách vở, tài liệu

- Sách chuyên ngành: Đọc các sách và tài liệu về kế toán thuế để nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao. Ví dụ: "Hướng dẫn kế toán thuế" hoặc "Thực hành Kê khai thuế" của các tác giả uy tín.

- Tài liệu trực tuyến: Sử dụng tài liệu học tập trực tuyến như bài viết, e-books, và video hướng dẫn từ các trang web chuyên ngành và các khóa học trực tuyến.

Việc tuân thủ lộ trình học tập chi tiết này sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế và chuẩn bị tốt cho các thách thức trong công việc.

Cơ Sở Đào Tạo Khóa Học Kế Toán Tại Trung Tâm Lê Ánh

Chi Nhánh Hà Nội:

 • Cơ sở 1: P639, Tầng 6, Tòa nhà Vân Nam Building, Số 26 Đường Láng, P Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 • Cơ sở 2: 8 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi Nhánh TP.HCM:

 • Cơ sở 1: Lầu 2, 520, CMT 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM
 • Cơ sở 2: 155 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • Cơ sở 3: Số 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

Đăng ký ngay các khóa học kế toán thuế tại trung tâm Kế Toán Lê Ánh để nâng cao kỹ năng và tự tin hành nghề trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.