• Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt

    Nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt thường xuyên phát sinh trong doanh nghiệp. Vậy, kế toán định khoản các nghiệp vụ đó thế nào?

  • Một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

    Việc thanh toán qua ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến và là quy định bắt buộc đối với các hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng.

  • Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

    Hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng là công việc quan trọng mà kế toán ngân hàng phải thực hiện khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan.  Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học  đào tạo kế toán tổng hợp  tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến