Công ty cho thuê tài chính là gì?

Công ty cho thuê tài chính là gì? Công ty cho thuê tài chính được hiểu như thế nào cho đúng. Bài viết dưới đây, kế toán thực hành Lê Ánh sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về công ty cho thuê tài chính là gì.

I: Công ty cho thuê tài chính là gì?

1. Cho thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính cũng là một loại hình cho thuê tài sản, nhưng khác về căn bản so với các loại hình cho thuê tài sản khác. Cho thuê tài chính có sự chuyển dịch về cơ bản các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản đi thuê. 

Cho thuê tài chính còn được hiểu là một hình thức cấp vốn, cho thuê tài chính là một hoạt động mang tính trung hạn, dài hạn dựa trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản.  Tài sản này có thể là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển….giữa bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và bên thuê.  

Công ty cho thuê tài chính là gì

Xem thêmTài sản cố định thuê tài chính là gì?

2. Công ty cho thuê tài chính là gì?

Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng này với chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động hay các nguồn vốn khác để tài trợ cho thuê dưới dạng máy móc, thiết bị và các bất động sản. Công ty cho thuê tài chính  cung ứng các dịch vụ về tài chính và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty thuê tài chính không làm dịch vụ thanh toán, không nhận tiền gửi dưới một năm.

II: Sự phát triển của các Công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Ở các quốc gia khác trên thế giới, hình thức công ty cho thuê tài chính phát triển tương đối nhanh chóng. Ví dụ, tại Mỹ,  ngành cho thuê tài chính chiếm khoảng 30% tổng số tiền tài trợ cho các giao dịch mua bán thiết bị hằng năm của các doanh nghiệp. Doanh thu của ngành cho thuê tài chính ở Hàn Quốc đạt sấp xỉ 17 tỉ USD, Ở khu vực Đông Nam Á, Doanh thu từ Thuê tài sản ở Thái Lan là 3 tỉ USD. Tổng doanh thu hàng năm trên toàn cầu ược đạt gần 600 tỉ USD. Tỉ lệ tăng trưởng trên 7%/ năm

Ở Việt Nam, cho thuê tài chính và các công ty cho thuê tài chính đã phát triển gần 20 năm.  

Môt số các công ty cho thuê tài chính ở Việt nam hiện nay:

  • Công ty cho thuê tài chính (CTTC) TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ
  • Công ty CTTC TNHH MTVKexim Việt Nam (100% vốn nước ngoài)
  • Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu
  • Công ty CCTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Ví dụ: Công ty CTTC TTHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam cho Công ty Kế toán Việt thuê tài chính một xe ô tô trong 05 năm. Giá trị sử dụng hữu ích của ô tô là 10 năm …

Như vậy, trên đây kế toán Lê Ánh đã giúp các bạn hiểu thế nào là công ty cho thuê tài chính và thực trạng phát triển của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Để biết cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính như thế nào các bạn tham khảo bài viết: Hạch toán TSCĐ thuê tài chính

Hi vọng rằng, bài viết trên đã giúp các bạn học viên khóa học kế toán thực hành và các bạn đọc khác hiểu sáng tỏ vấn đề về công ty thuê tài chính là gì, từ đó có những kiến thức nền tảng để có thể làm tốt công việc của kế toán viên.

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Tag: cho thuê tài chính, kế toán cho thuê tài chính, tài sản cố định cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính là gì