Hạch toán thưởng Lễ, Tết

Hạch toán thưởng Lễ, Tết trong doanh nghiệp như thế nào cho đúng, hợp lý, hợp lệ. Là câu hỏi mà rất nhiều các bạn kế toán viên quan tâm. Để giúp các bạn hiểu rõ bản chất của việc hạch toán thưởng Lễ, Tết để làm tốt công việc của mình.

Bài viết sau đây, trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán thưởng Lễ, Tết trong doanh nghiệp.

photo1578988663766-1578988663914-crop-15789887033281317554115

Xem thêm:  Quy định về tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch

I. Hạch toán thưởng Lễ, Tết

1. Căn cứ luật thuế TNDN

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, điểm 2.5 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể mức được hưởng và điều kiện hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Tập đoàn, tổng công ty, Công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc đã quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định trên thì để các khoản tiền thưởng này được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải quy định rõ khoản chi đó ở một trong số những văn bản sau:

+ Quy chế Tài chính;

+ Quy chế thưởng;

+ Hợp đồng lao động;

+ Thỏa ước lao động tập thể

2. Căn cứ luật thuế TNCN

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả trường hợp thưởng bằng chứng khoán.

Căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền thưởng ngày lễ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động

Khoản thưởng cho người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả, theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

unnamed-3

3. Hạch toán thưởng Lễ, Tết

Xét về mặt bản chất các khoản thưởng này nếu đủ điều kiện như trên thì các khoản thưởng ngày lễ, tết này được xem là chi phí lương (từ tiền lương, tiền công). Do vậy, đối tượng được nhận này thuộc bộ phận chi phí nào thì hạch toán vào chi phí đó.

Nợ TK 642, 641, 154, 622..

Có TK 334

- Khi thanh toán tiền thưởng cho người lao động:

Nợ TK 334,3335

Có TK 111, 112

II. Lưu ý về Hạch toán thưởng Lễ, Tết

1. Trường hợp khoản tiền thưởng không được quy định tại: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế Tài chính hoặc Quy chế thưởng thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khí tính thuế TNDN, trường hợp này sẽ hạch toán như sau:

- Khi  doanh nghiệp tính toán khoản tiền thưởng

Nợ TK 811: Chi phí khác (nếu công ty không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi)

Nợ TK 353: Qũy khen thưởng phúc lợi (nếu công ty có trích lập)

Có TK 334

- Khi doanh nghiệp thanh toán tiền thưởng cho người lao động

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 111: Chi trực tiếp bằng tiền mặt

2. Tiền thưởng ngày lễ tết không phải tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi.

Tiền thưởng đi cùng với mức lương cũng như mức độ hoàn thành công việc ,được chia hàng tháng hoặc chia thành từng đợt trong năm.

Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho các cá nhân người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp hỗ trợ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào các kỳ nghỉ dài như nghỉ mát, nghỉ đông; gia đình có hiếu hỷ, ốm đau…

Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều có thể chi bằng hiện vật hoặc  bằng tiền mặt. Nhưng tiền hỗ trợ phúc lợi khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% từ trên 10tr đồng/ lần (xem thu nhập này là thu nhập từ tiền thưởng, quà tặng)

Như vậy, bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn hạch toán thưởng, lễ, tết. Để biết tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán như thế nào các bạn theo dõi bài viết

Cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Tag: Kế toán Lê Ánh, hạch toán thưởng Lễ, Tết, chi phí hợp lý, chi phí hợp lệ, lưu ý về hạch toán thưởng Lễ, tết..