Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC phản ánh sự đa dạng và phong phú của đối tượng kế toán qua nội dung và kết cấu

>>> Xem thêm: Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

1. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Nội dung phân loại tài khoản cho thấy rằng tài khoản kế toán là đa dạng phong phú cả về nội dung, công dụng cũng như kết cấu. Khi một đơn vị kế toán sử dụng các tài khoản để theo dõi phản ánh đối tượng cần phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình để lựa chọn các tài khoản từ đó xây dựng riêng cho mình một hệ thống các tài khoản kế toán.

Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sắp xếp theo một trình tự nhất định nhằm phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tại một đơn vị kế toán.

Căn cứ vào đặc điểm của đơn vị sản xuất, lĩnh vực tham gia sản xuất, tại Việt Nam chế độ kế toán quy định 3 hệ thống tài khoản kế toán cho 3 khối đơn vị kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, hệ thống tài khoản kế toán công.

2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Như vậy, trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành có 76 tài khoản cấp 1 và không có tài khoản ngoại bảng. Trong đó tài khoản cấp 1 là những tài khoản tổng hợp phản ánh đối tượng ở dạng tổng quát.

Các tài khoản kế toán ngoài phần tên gọi còn được ký hiệu bởi các chữ số, việc ký hiệu bởi các chữ số có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán bởi việc dùng các chữ số thuận tiện, đơn giản trong việc ghi chép theo dõi đối tượng kế toán. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Các tài khoản cấp 1 được ký hiệu bởi 3 chữ số với ý nghĩa sau:

Từ trái sang phải:

- Chữ số đầu tiên chỉ loại tài khoản;

- Chữ số thứ hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;

- Chữ số thứ ba chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa của các chữ số trong ký hiệu của tài khoản kế toán cấp 1 như trên, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp gồm 9 loại tài khoản từ loại 1 đến loại 9 phản ánh về tài sản và sự vận động của tài sản thuộc sở hữu của đơn vị.

Mối liên hệ giữa các tài khoản trên với báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thể hiện như sau:

Các tài khoản cấp 2 là tài khoản chi tiết của tài khoản cấp 1 do vậy các tài khoản chi tiết này phải tuân theo sự phù hợp giữa tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp.

Trên đây, Kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Để tìm hiểu thêm về tài khoản kế toán các bạn tham khảo thêm bài viết Cách ghi chép phản ánh vào tài khoản kế toán

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Tự học xuất nhập khẩu

Tự học xuất nhập khẩu

Đánh giá:

Bài viết liên quan