Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái tức là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tổng hợp và theo dõi trong một quyển sổ duy nhất là Sổ Nhật ký – Sổ cái.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế sẽ hướng dẫn các bạn các ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái.

>>> Xem thêm: Mẫu số cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Đánh giá về hình thức Nhật ký – Sổ cái

- Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái.

- Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.

2. Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

nhat-ky-so-cai

a. Công việc hàng ngày

  • Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ cái.
  • Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày
  • Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan

b. Công việc cuối tháng, quý

- Cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng

- Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.

- Lập bảng tổng hợp chi tiết từ sổ, thẻ kế toán chi tiết

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên Sổ Nhật ký – Chứng từ với Bảng tổng hợp chi tiết và số liệu trên Sổ Quỹ.
 
- Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 

Tổng số tiền

của cột “Phát sinh”
ở phần Nhật ký

=

Tổng số phát sinh Nợ của tất cả các TK

=

Tổng số phát sinh
Có của tất cả các TK

 

   Tổng số dư Nợ các tài khoản

=

Tổng số dư Có các tài khoản

 - Số liệu sau kiểm tra để lên các Báo cáo tài chính. Tự học xuất nhập khẩu

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)