Kế toán báo cáo tài chính

Kế toán báo cáo tài chính là công việc mà mọi kế toán tổng hợp đều phải làm vào cuối kỳ kế toán. Với người mới làm lần đầu thì căng mắt lập BCTC quả là khó khăn.

>>> Xem thêm: Học kế toán Lê Ánh

Để hỗ trợ cho các bạn kế toán mới lần đầu lập BCTC và chia sẻ thêm kinh nghiệm cũng như giải pháp tối ưu cho việc lập BCTC cuối năm với các bạn đã quen thuộc với việc lập BCTC, bài viết dưới đây các kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn từ nguyên tắc chung đến công việc chi tiết của kế toán báo cáo tài chính.

1. Nguyên tắc chung để lập BCTC

a. Trước khi lập BCTC, kế toán viên cần phải

+ Đảm bảo đã phản ánh đúng quy định của luật kế toán và chính xác tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở phạm vi trong kỳ vào các sổ kế toán tổng hợp cũng như các sổ kế toán chi tiết có liên quan;

+ Thực hiện việc kiểm kê tài sản các loại và phản ánh kết quả kiểm kê thực tế vào sổ kế toán. Có phương án tìm nguyên nhân và tìm ra nguyên nhân trước khi khóa sổ kế toán;

+ Trước khi khoá sổ, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết; số liệu trên sổ kế toán và thực tế kiểm kê;

+ Khoá sổ kế toán và tính số dư trên các tài khoản.

b. Khi lập BCTC, công việc của kế toán viên bao gồm

+ Những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh tài sản có số dư Nợ thì căn cứ vào số dư Nợ để ghi;

+ Những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh nguồn vốn có số dư Có thì căn cứ vào số dư Có để ghi.

+ Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu có số dư bên Nợ thì kết chuyển vào Tài sản, nếu có số dư bên Có thì kết chuyển vào Nguồn vốn;

+ Những chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng. Ví dụ TK 214 - khấu hao TSCĐ, TK 229 – dự phòng tổn thất tài sản,…) luôn có số dư Có, nhưng khi lên BCĐKT thì ghi ở phần Tài sản và ghi âm. Ví dụ TK 412 – chênh lệch đánh giá lại tài sản, TK 413 – chênh lệch tỷ giá hối đoái, TK 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nếu có số dư bên Nợ thì khi lên BCĐKT ghi ở phần Nguồn vốn và ghi âm.

ke-toan-bao-cao-tai-chinh-1

Hình ảnh báo cáo tài chính tại Kế toán Lê Ánh

II. Cơ sở số liệu và phương pháp lập báo cáo tài chính

Cơ sở để lập BCTC là số liệu của BCTC kỳ trước (cột số cuối kỳ) và số liệu kế toán tổng hợp, số liệu kế toán chi tiết tại thời điểm lập BCTC sau khi đã khoá sổ.Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

Cụ thể : 

- Đối với cột "đầu năm": căn cứ vào số liệu của cột "cuối kỳ" của BCTC kỳ trước để ghi;

- Đối với Cột “cuối kỳ”: phương pháp lập được tuân theo quan hệ cân đối tổng thể và cân đối chung  

Quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn:

Tổng số tài sản = Tổng số nguồn vốn

Tổng số tài sản = Tài sản lưu động + TSCĐ + Đầu tư tài chính

Tổng số nguồn vốn = Nợ phải trả + Nguồn vốn của chủ sở hữu

Ngoài ra, nếu cần tham khảo thêm kinh nghiệm lập báo cáo tài chính, các bạn có thể đọc thêm các bài hướng dẫn lập báo cáo tài chính của Kế toán Lê Ánh và tham gia đăng ký khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh để được các kế toán trưởng trên 13 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn và hướng dẫn tỉ mỉ từng bước, thực hành thực tế đến khi thành thạo.

Tham khảo: Học kế toán dễ thất nghiệp?

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Bài viết liên quan