Mẫu Bảng kê chi tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Để quyết toán các khoản tiền mà công ty đã chi và lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần tập hợp bảng kê chi tiền. Vậy trong quá trình làm việc, chúng ta cần viết bảng kê chi tiền như thế nào? Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ lưu ý những điểm mấu chốt khi viết bảng kê này, đồng thời đưa lên bản word để bạn nào cần có thể tải về. 

>>>> Xem thêm: Bảng kiểm kê ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mẫu Bảng kê chi tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê chi tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Tải về Mẫu Bảng kê chi tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC - DOWNLOAD

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày…. tháng…. năm....

Họ và tên người chi: ..........................................................................................................  

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ......................................................................................................

Chi cho công việc:.............................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………………………

(Kèm theo.... chứng từ gốc). khoá học hành chính nhân sự

 

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

So sánh với Mẫu Bảng kê chi tiền theo thông tư  200/2014/TT-BTC

 

Đơn vị:................

 

Mẫu số 09 - TT

Bộ phận .............

 

(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC

 

 

ngày .../.../2014 của BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày..... tháng..... năm....

Họ và tên người chi: ....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):  ..............................................................................................

Chi cho công việc: .......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bằng chữ:................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Phương pháp và trách nhiệm ghi theo mẫu 09 - TT thông tư 200

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

  • Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
  • Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu ở thủ quỹ.

- 1 bản lưu ở kế toán quỹ. 

2. Những lưu ý khi viết Bảng kê chi tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

- Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

- Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu ở thủ quỹ.

- 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Trên đây là mẫu bảng kê chi tiền mới nhất theo thông tư số 200 và 133 được ban hành bởi Bộ tài chính, được kế toán Lê Ánh tách riêng thành file word để các bạn có thể tải về sử dụng ngay. Cùng với cách ghi chi tiết cả hai mẫu bạn hãy so sánh và sử dụng mẫu phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình

Xem thêm: Tổng hợp chứng từ kế toán tiền tệ theo thông tư 133

Kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giải đáp những thắc mắc cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học và làm kế toán.

Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Ngoài lĩnh vực đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website:

https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Tags: Mẫu bảng kê thu chi tiền mặt, mẫu bảng kê chi phí văn phòng, mẫu bảng kê chi tiền mới nhất, bảng kê chi tiền bằng excel, mẫu bảng kê chi phí phát sinh, mẫu bảng kê chi tiền bằng excel, mẫu bảng kê thu tiền,...