Mẫu giấy cử đi công tác theo thông tư mới nhất

Quyết định cử người lao động đi công tác là chứng từ quan trọng để chứng minh khoản chi phí công tác hợp lý, hợp lệ.

Các Kế toán trưởng tại Lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh gửi bạn mẫu giấy cử người đi công tác này như sau:

>>> Xem thêm : Cách xử lý chi phí công tác hợp lý

Các bạn kéo xuống dưới để tải mẫu Quyết định cử người lao động đi công tác nhé!

mau-giay-cu-di-cong-tac

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT

-----------------------------

Số:…./2018/QDKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày…...tháng….năm….2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cư nhân viên đi công tác

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Kế toán Việt

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ đề nghị của bộ phận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định cử các nhân viên sau

  • Ông
  • Đi công tác tại: TP Hồ Chí Minh
  • Thời gian: Từ ngày…đến ngày….
  • Phương tiện đi lại: Máy bay

Điều 2: Nội dung công việc

  • Đi khảo sát thị trường tại TP Hồ Chí Minh

Điều 3: Các Ông, Bà có tên nêu trên tại Điều 1 thực hiện quyết định này và được chi trả các khoản chi phí công tác theo quy chế tài của công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

  • Như điều 4:
  • Lưu VP

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất trên thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có các cở sở chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.