Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu thu được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thu tiền mặt. Phiếu thu cần được lập đúng theo mẫu được Bộ tài chính quy định.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu phiếu thu mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

1. Tải về: Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Mẫu phiếu thu

Đơn vị: Công ty Kế toán Việt                                                                         Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ: Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, HN                                              (Ban hành theo TT số: 200/2014/QĐ-BTC

                                                                                                            ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày 24  tháng 9 năm 2016

                                                                                                          Quyển số:....................................

                                                                                                          Số:...............................................

                                                                                                          Nợ:TK 111..................................

                                                                                                          Có:TK 141..................................

Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Hồng Lệ Quyên...............................................................................

Địa chỉ: Phòng Hành chính – vật tư ......................................................................................................

Lý do nộp: Nộp tiền tạm ứng thừa.........................................................................................................

Số tiền: 1.250.000 đồng

(Viết bằng chữ): Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn

Kèm theo: 02 Chứng từ gốc:

Ngày ............ tháng ............ năm 20.........

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..................................................................................................................................

3. Cách ghi chi tiết phiếu thu theo thông tư 200: Mẫu số 01 - TT

– Góc trên phía bên trái của Phiếu thu người viết phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

– Đơn vị phải đóng Phiếu thu thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền cho đơn vị học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

– Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Phiếu thu hoàn chỉnh phải có đủ chữ kỹ của các đối tượng liên quan

Chú ý:

+ Trường hợp thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải ký đóng dấu. 

Với hướng dẫn trên việc lập một phiếu thu ở đơn vị mình làm trở nên rất dễ dàng, các bạn có thể tài mẫu phiếu thu số 01 - TT theo thông tư 200 của Bộ tài chính về để sử dụng với đường dẫn phía trên

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng đến là địa chỉ đào tại kế toán uy tín nhất 

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Đánh giá:

Bài viết liên quan