Mẫu sổ chi tiết tiền vay theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi chi tiết tiền vay của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm được tình hình quản lý tiền tệ của doanh nghiệp mình về ngày đến hạn thanh toán tiền vay…Mẫu sổ chi tiết tiền vay được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

>>>Xem thêm: Phạt chậm đóng BHYT và BHXH mới nhất

Mẫu sổ chi tiết tiền vay - Mẫu số S15-DNN

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn tham khảo mẫu sổ chi tiết vay tiề theo thông tư 133/ 2016/ TT- BTC (Mẫu sổ 15-DNN)

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S15-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

(Dùng cho TK 341)

Tài khoản:………………………………

Đối tượng cho vay:………………..….

Khế ước vay:…….. Số……. ngày……

(Tỷ lệ lãi vay…………)

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

1

2

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

…….

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Hình ảnh mẫu sổ chi tiết tiền vay mẫu số S15-DNN

Mục đích lập sổ chi tiết tiền vay

Kế toán viên cần lập sổ chi tiết tiền vay được lập để theo dõi từng tải khoản hoặc từng đối tượng cho vay (ngân hàng, người cho vay…) hay theo từng khế ước vay.

Căn cứ và phương pháp lập sổ chi tiết tiền vay theo mẫu số S15-DNN

- Cột A: Điền ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Điền nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Điền số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột G: Điền ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán.

- Cột 1: Điền số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.

- Cột 2: Điền số tiền vay vào bên Có.

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số S15-DNN sổ chi tiết tiền vay được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Xem thêm bài viết: Các khoản mục được lược bỏ trong văn bản hợp nhất luật BHXH năm 2014

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sổ chi tiết tiền vay theo quyểt định 15, cách ghi sổ chi tiết tiền vay, số chi tiết tài khoản 311, theo dõi các khoản vay, số chi tiết tiền vay theo quyết định 48, sổ chi tiết bán hàng….

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat/

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bài viết liên quan