SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

Sổ chi tiết tiền vay mẫu số S15-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay...) và theo từng khế ước vay.

>>>Xem thêm: Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

MẪU SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S15-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

(Dùng cho TK 341)

Tài khoản:………………………………

Đối tượng cho vay:………………..….

Khế ước vay:…….. Số……. ngày……

(Tỷ lệ lãi vay…………)

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

1

2

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

…….

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

HƯỚNG DẪN GHI SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

 - Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán.

- Cột 1: Ghi số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.

- Cột 2: Ghi số tiền vay vào bên Có.

>>>Xem thêm: Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng tại doanh nghiệp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sổ theo dõi tiền vay ngân hàng, file excel theo dõi tiền vay, cách ghi sổ chi tiết tiền vay, bảng tính lãi vay bằng excel, so theo doi tien vay, mẫu sổ chi tiết tiền vay theo quyết định 48, sổ chi tiết tài khoản 331, sổ chi tiết tiền vay theo quyết định 15

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat/

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai