Năm Tài Chính Là Gì? Quy Định Về Năm Tài Chính Ở Việt Nam

Năm tài chính là gì? Cách xác định năm tài chính của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Phân biệt năm tài chính và năm dương lịch? Hãy cùng Kế Toán Lê Ánh đọc và tìm hiểu thông tin trong bài viết để giải đáp các câu hỏi trên nhé.

1. Năm Tài Chính Là Gì?

Ngày bắt đầu năm tài chính

Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia. Năm tài chính còn được gọi là Tài khóa. Ở Việt Nam, năm tài chính được gọi là Năm ngân sách.

Theo quy định tại Việt Nam, năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm hoặc năm 12 tháng khác với năm dương lịch.

Hoặc doanh nghiệp có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết.

Cụ thể:

  • Ngày bắt đầu năm tài chính
  • Năm tài chính phải bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu của quý.

Chú ý: Năm tài chính không có ý nghĩa "khai báo" về ngày mở sổ kế toán hay ngày bắt đầu đi vào hoạt động của doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn mới thành lập được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 24/5/2015. Nếu doanh nghiệp bạn lựa chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch thì ngày bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp bạn vẫn là ngày 1/1.

⇒ Như vậy báo cáo tài chính theo năm của bạn dù bắt đầu ngày nào thì cũng cần có độ dài 1 năm và đều đặn nhau qua các báo cáo tài chính hàng năm.

Tóm lại ngày bắt đầu năm tài chính cho các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thường là theo năm dương lịch - Tức là ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 1/1 và kết thúc năm tài chính là ngày 31/12 của năm đó..

Nếu công ty bạn có vốn đầu tư nước ngoài muốn lựa chọn năm tài chính giống với năm tài chính của công ty mẹ bên nước ngoài thì có thể áp dụng năm tài chính khác đi.

Tham khảo năm tài chính của các nước trên thế giới

- Anh, Ấn Độ, Canada, Hong Kong, Nhật Bản: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp.

- Bỉ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Thái Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam: năm tài chính trùng với năm dương lịch.

- Mỹ: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 9 năm kế tiếp.

- Úc: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 6 năm kế tiếp.

Trường hợp cơ sở giáo dục - đào tạo chọn kỳ kế toán năm theo năm học khác với năm dương lịch thì kỳ kế toán năm phải là mười hai tháng tròn tính từ đầu ngày 01 tháng 7 năm này đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau hoặc từ ngày 01 tháng 10 năm này đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau.

Khi thực hiện phải thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết, cuối năm dương lịch vẫn phải lập báo cáo tài chính theo quy định.

(Điểm này được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 128/2004/NĐ-CP - Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán)

»»» Tham khảoKhóa Học Kế Toán Tổng Hợp Online - Tương Tác Trực Tiếp Cùng Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 10 Năm Kinh Nghiệm

2. Quy Định Về Năm Tài Chính Ở Việt Nam

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng năm tài chính như sau:

- Năm tài chính theo năm dương lịch tức là bắt đầu vào ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12

- Năm tài chính bắt đầu vào ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau

- Năm tài chính bắt đầu vào ngày 1/10 và kết thúc vào ngày 30/9 năm sau

- Năm tài chính bắt đầu vào ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 năm sau

Các lưu ý quan trọng dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam:

- Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế

- Năm tài chính của doanh nghiệp Nhật Bản hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập sẽ phải tuân theo các quy định sau:

+ Kỳ kế toán đầu tiên sẽ bắt đầu tính từ đầu ngày mà doanh nghiệp đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ERC cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán của năm đó.

+ Kỳ kế toán đầu tiên của các đơn vị kế toán khác sẽ được tính bắt đầu từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, quý, tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Năm tài chính của các doanh nghiệp Nhật Bản hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp bị chia cắt, hợp nhất, chuyển đổi, sáp nhập loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hay phá sản thì năm tài chính cuối cùng sẽ được tính bắt đầu từ đầu ngày kỳ kế toán năm cho đến hết ngày trước ngày quyết định chia cắt, hợp nhất, chuyển đổi, sáp nhập loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hay phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

3. Phân Biệt Năm Tài Chính Và Năm Dương Lịch

Năm tài chính (hay năm tài khóa, năm ngân sách) là khoảng thời gian có độ dài gần bằng 12 tháng, được dùng trong công tác kế hoạch ngân sách của quốc gia hoặc tổ chức, hay còn gọi là thời kỳ báo cáo, hạch toán của doanh nghiệp.

Năm dương lịch là khoảng thời gian kéo dài 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 21/12. Năm tài chính không bắt buộc phải bắt đầu từ ngày 1/1 mà có thể vào ngày khác tùy thuộc vào doanh nghiệp lựa chọn, tuy nhiên năm tài chính bắt buộc phải kéo dài 12 tháng.

4. Cách Xác Định Năm Tài Chính Cho Doanh Nghiệp

Cách xác định năm tài chính của doanh nghiệp

Ở Việt Nam, ngày bắt đầu của năm tài chính của các công ty, doanh nghiệp thường là ngày mùng 1 tháng đầu tiên của quý đầu tiên và kết thúc vào ngày 31/12 của năm. Năm tài chính không phải là ngày chính thức mở sổ kế toán hay là ngày thành lập doanh nghiệp.

5. Thời Hạn Nộp Và Quyết Toán Thuế Năm Tài Chính

Thời hạn nộp và quyết toán thuế năm tài chính chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng 3 tính từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.

Nghĩa là, đối với hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 thì chậm nhất là ngày 30/3/2022. Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm 2022 thì chậm nhất là ngày 31/3/2023, nếu doanh nghiệp chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch.

Trong trường hợp Doanh nghiệp chọn năm tài chính không trùng với năm dương lịch thì hạn nộp cuối cùng sẽ là ngày cuối của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lấy ví dụ như sau: Doanh nghiệp ABC được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 1/4/2021. Năm tài chính của DN này được xác định là từ ngày 1/4/2021 đến ngày 31/3/2022. Vậy thời hạn nộp và quyết toán thuế năm tài chính của Doanh nghiệp ABC chậm nhất là ngày 30/6/2023.

Xem thêm: 

Trên đây là tất cả nội dung liên quan đến năm tài chính mà Kế toán Lê Ánh tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán, khóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM