Quyết định ban hành thang, bảng lương

Quyết định ban hành thang, bảng lương. Những quy định về hồ sơ xây dựng thang bảng lương và các mức xử phạt hành chính khi có sai phạm trong việc xây dựng thang bảng lương các bạn chú ý theo dõi

CÔNG TY TNHH ABC

--------------------

SỐ: 01/QĐ-ABC

V/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----o0o------

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

Giám đốc công ty TNHH ABC

 

 

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.

- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

- Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY TNHH ABC

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..

Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

 

Nơi nhận:

+ Các phòng ban kế toán

+ Lưu VP

CÔNG TY TNHH ABC

(Giám đốc ký tên và đóng dấu)


Hồ sơ xây dựng thang bảng lương, bao gồm:

  • Hệ thống thang, bảng lương;
  • Công văn đăng ký hệ thống thang bảng lương;
  • Quyết định để ban hành hệ thống thang bảng lương;
  • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương;
  • Các quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ;
  • Quy chế về tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng.

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp cần căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 153/2016/NĐ-CP để xây dựng thang lương, bảng lương cho năm 2017, lưu ý các chỉ tiêu như sau:

  • Bậc lương: Doanh nghiệp, công ty có thể xây dựng bao nhiêu bậc cũng được, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc, sẽ là bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.
  • Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp và phân nhóm cùng chung một mức lương.
  • Mức lương tối thiểu: Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP để áp dụng (tùy theo từng vùng)

Xử phạt hành chính khi có sai phạm trong việc xây dựng thang lương.

Căn cứ vào khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật;
b) Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;
c) Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;
d) Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

>> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp thực hành

>Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Mong bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập trang web: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.