So sánh các khoản đầu tư ngắn hạn trong Thông tư 133 và Quyết định 48

Đầu tư ngắn hạn thuộc phần tài sản trên bảng cân đối kế toán. So sánh giữa thông tư 133/2016 và Quyết định 48, đầu tư ngắn hạn có nhiều sự thay đổi tích cực. 

dau-tu-tai-chinh-ngan-han

>>> Xem thêm: So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đến hết ngày 31/12/2016 chính thức không còn được áp dụng. Thay vào đó từ ngày 01/01/2017 các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ áp dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

So sánh các khoản đầu tư ngắn hạn trong TT 133 và QĐ 48

Để phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn, Thông tư 133 đã có nhiều điểm đổi mới và tiến bộ mới như sau

Các khoản đầu tư ngắn hạn

Thông tư 133

Quyết định 48

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Đưa vào chung trong tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác dể quản lý

Tách ra làm 2 tài khoản đẻ theo dõi:

- TK 1113:Vàng, bạc, kim khí, đá quý nằm tại quỹ

- TK 1123: Vàng, bạc, kim khí đá quý

Cổ phiếu

Mở mới tài khoản cấp 2 – TK 1211

- cổ phiếu để theo dõi riêng

Thuộc tài khoản cấp 1 – TK 121, không có tìa khoản cấp 2

Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

Mở mới tài khoản cấp 2 – TK 1281

- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu để theo dõi riêng

Thuộc tài khoản cấp 1 – TK 121, không có tìa khoản cấp 2.

Tiền gửi có kỳ hạn

Mở mới tài khoản cấp 2 – Tk 1281

- tiền gửi có kỳ hạn để theo dõi riêng

Thuộc tài khoản cấp 1 – TK 121, không có tài khoản cấp 2.

Đầu tư ngắn hạn khác

Đưa vào tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác để theo dõi các khoản như: Bất động sản, các loại giấy tờ có giá,…

Thuộc tài khoản cấp 1– TK 121, không có tài khoản cấp 2

Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

- Bỏ tài khoản 171 – giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

- Đưa vào tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác để theo dõi

Thuộc tài khoản cáp 1, tài khoản 171

Việc thông tư 133 đưa ra nhiều tài khoản mới cho đối tượng các khoản đầu tư ngắn hạn đã cho thấy sự theo kịp với tình hình kinh tế thị trường hiện tại của Nhà nước cũng như tạo sự thông thoáng trong quản lý cho các doanh nghiệp.

Thời điểm trước đây, khi các hoạt động đầu tư còn ít thì tới năm 2016 – 2017 trở đi, các công ty ngoài hoạt động kinh doanh chính đã chú ý tới nhiều loại hình đầu tư ngắn hạn đa dạng để tăng thêm thu nhập chủ động cho chính mình.

Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn theo thông tư 133/2016/TT- BTC cũng đã bỏ đi nhiều khoản mục không còn phù hợp với tình hình thị trường hiện nay và gộp chung với các tài khoản khác để giảm sự cồng kềnh cho hệ thống tài khoản của Thông tư 133/2016.

Ưu điểm của thông tư 133/2016/TT-BTC

Đổi mới cách tiếp cận chính sách. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực kế toán quốc tế.
– Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
– Tách biệt giữa kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
Chúng ta vẫn hay quan niệm doanh thu, chi phí kế toán phải giống doanh thu, chi phí thuế hoặc việc xuất hóa đơn phải đi kèm với việc ghi nhận doanh thu.
Nhưng bản chất, mục đích của kế toán khác với thuế, nên trong nhiều trường hợp tại thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí kế toán khác với thời điểm kê khai thuế.
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự khác biệt giữa chi phí, lợi nhuận kế toán, doanh thu so với doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ.

Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày BCTC
– Kết quả cuối cùng của kế toán là thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính. Nhà quản trị doanh nghiệp, đối tác, cổ đông,… chỉ quan tâm đến kết quả được trình bày trên báo cáo tài chính, chứ không ai chi tiết nghiệp vụ hạch toán tài khoản. Vì vậy mấu chốt là các thông tin trên báo cáo tài chính phải phù hợp với 7 nguyên tắc là hoạt động liên tục, trình bày trung thực, dồn tích, lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán, trọng yếu và sự hợp nhất bù trừ nhất quán chứ không phải việc ghi Nợ hay Có đơn thuần.
Mỗi kế toán có thể áp dụng các bút toán kế toán khác nhau nhưng cuối cùng bản chất của các giao dịch được trình bày trên báo cáo tài chính phải giống nhau.
Mặt khác: Một chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được lập căn cứ từ nhiều tài khoản

Tags: Sự khác biệt giữa tt 133 và qđ 48, so sánh thông tư 133 và thông tư 200, tải thông tư 133 thay thế quyết định 48, điểm mới thông tư 133, so sánh quyết định 48 và thông tư 200, chuyển từ quyết định 48 sang thông tư 133, sự khác biệt giữa thông tư số 133/2016/tt-btc và quyết định 48/2006/qđ-btc

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.