Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là văn bản được lập để theo dõi số lượng hàng hóa vật tư cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Kế toán Lê Ánh chia sẻ đến các bạn kế toán viên và học viên mẫu phiếu báo cao vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 – VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

>>>> Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư số 133

1, Tải về: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

2, Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

 

 

Đơn vị : ………….

Mẫu số 04 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số: 133 /2016/TT-BTC

 

ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                                                                                                                                                                Số:………..…..…......

Bộ phận sử dụng: ...................................................................................................

 

 

 

Số TT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

 

Mã số

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A

B

C

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng

 

 

(Ký, họ tên)

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 –VT ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai