Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

 

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con.Vợ sinh con thì ngoài chế độ thai sản danh cho vợ thì chồng cũng được hưởng chế độ thai sản, đây là một điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ , hướng dẫn các bạn hồ sơ, thủ tục  hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi Vợ sinh con

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2013/QH13 cho phép trường hợp lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con thì người lao động  được hưởng các chế độ thai sản danh cho nam giới, các quyền lợi, thủ tục được quy định như sau:

>>>> xem thêm: Cách kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

  1. Về quyền lợi hưởng chế độ thai sản của nam giới khi vợ sinh con

a/ Thời gian được nghỉ việc của người lao động nam khi vợ sinh con:

-  Người lao động nam được nghỉ 05 ngày làm việc ( trong trường hợp vợ sinh thường).

-  Người lao động nam được nghỉ 07 ngày làm việc  trong trường hợp  vợ sinh con phải phẫu thuật,  trường hợp  vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi;

Ngoài ra, Trong các trường hợp đặc biệt thì thời gian nghỉ được quy định như sau:

+  Trong trường hợp vợ sinh đôi thì người lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con, người lao động nam được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Đối với  trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì người lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ người lao động nam sinh con.

b/ Cách tính mức hưởng chế độ thai sản danh cho  người lao động nam khi vợ sinh con

Mức hưởng = (Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 24 ngày X 100% X số ngày nghỉ chăm sóc khi vợ sinh con

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

  1. Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho người lao động nam khi vợ sinh con

-  Phải có  đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (do lao động Nam có vợ sinh con viết).

- Bản sao giấy khai sinh của con.

- Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Kê khai và nộp hồ sơ theo mẫu C70a-HD mới (phần lao động nam nghỉ thai sản, do doanh nghiệp lập).

Lưu ý:

- Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con (khi lao động nam tham gia BHXH và vợ không tham gia BHXH).

- Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con (khi lao động nam tham gia BHXH, vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH).

Mức hưởng trong trường hợp này được tính như sau:

Mức hưởng = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

 

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai