Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

Bù trừ công nợ là phương thức thanh toán giữa hai bên có giao dịch mua bán trao đổi qua lại với nhau, trong đó, mỗi bên đều vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế Kế toán Lê Ánh sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi “bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?”

>>> Xem thêm: Quy định thanh toán bù trừ công nợ mới nhất

Căn cứ vào quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài Chính về các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế như sau:

“Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

1. Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với việc thanh toán bù trừ công nợ

  • Quy định tại Khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

a)Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cần trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua hoặc nhờ người mua chi hộ.”

  • Nếu việc thanh toán bù trừ công nợ là hợp lý thì doanh nghiệp sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  • Thanh toán bù trừ công nợ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu việc thanh toán đó được coi là hợp lý.

2. Điều kiện để việc thanh toán bù trừ công nợ được coi là hợp lý

Thanh toán bù trừ công nợ được coi là hợp lý nếu có đủ các chứng từ sau:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa (Trong điều khoản hợp đồng ghi rõ hình thức thanh toán bù trừ công nợ)
  • Biên bản giao hàng, xuất kho
  • Biên bản đối chiếu công nợ hai bên (Có xác nhận của hai bên)
  • Biên bản bù trừ công nợ (Có xác nhận của hai bên)
  • Chứng từ thanh toán: Phiếu chi, Phiếu thu (Nếu phần chênh lệch dưới 20 triệu đồng; Giấy báo nợ / Giấy báo có của ngân hàng nếu phần chênh lệch từ 20 triệu đồng trở lên)

3. Cách hạch toán bù trừ công nợ

Khi mua hàng:

Nợ 156: 50tr

Nợ 133: 5tr

    Có 331: 55tr

Trừ công nợ:

Nợ 331: 15tr

    Có 131: 15tr

Khi thanh toán:

Nợ 331: 40tr

Có 112: 40tr

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Bài viết liên quan