Các Công Việc Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Cần Phải Biết

Kế toán Doanh nghiệp FDI là vị trí kế toán có mức lương hấp dẫn. Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, tiếp xúc với các nguyên tắc, tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Bài viết sau Kế toán Lê Ánh chia sẻ chi tiết về các công việc kế toán doanh nghiệp FDI cần phải biết, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.

1. Kế toán doanh nghiệp FDI là gì?

Kế toán doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment) là quá trình kế toán được áp dụng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào một quốc gia. Khi một công ty nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp trong quốc gia khác, công việc kế toán FDI sẽ bao gồm việc ghi nhận và báo cáo các hoạt động kinh doanh của công ty này theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Kế toán FDI thường xuyên phải xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển giá, tỷ lệ hối đoái, thuế và luật pháp liên quan. Công việc cũng có thể bao gồm theo dõi và báo cáo về sự chuyển tiền giữa công ty mẹ và chi nhánh/đơn vị con ở các quốc gia khác nhau.

Mục tiêu của kế toán FDI là cung cấp thông tin chính xác và minh bạch về hoạt động kinh doanh của công ty FDI cho các bên liên quan, bao gồm cả chính phủ, cổ đông, ngân hàng và nhà đầu tư. Thông tin kế toán FDI cũng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư và quản lý rủi ro trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Đặc thù kế toán doanh nghiệp FDI

Kế toán doanh nghiệp FDI có một số đặc thù riêng so với kế toán của các doanh nghiệp trong nước. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý:

- Quy định pháp lý: Doanh nghiệp FDI phải tuân thủ cả quy định kế toán của quốc gia mình và quốc gia đầu tư. Điều này yêu cầu hiểu rõ các luật kế toán, thuế và các quy tắc liên quan ở cả hai bên.

- Tiền tệ: Doanh nghiệp FDI thường hoạt động trong nhiều loại tiền tệ khác nhau, gây ra rủi ro tỷ giá hối đoái. Kế toán phải xử lý việc chuyển đổi tiền tệ, tính giá trị lại các khoản tiền và báo cáo theo tiền tệ chung.

- Báo cáo thuế: Doanh nghiệp FDI phải tuân thủ luật thuế của cả hai quốc gia liên quan. Kế toán phải chuẩn bị thông tin chi tiết để báo cáo thuế cho cả hai phe.

- Chuyển giá: Trong doanh nghiệp FDI, việc chuyển giá (transfer pricing) có vai trò quan trọng. Kế toán phải đảm bảo rằng các giao dịch giữa các công ty con, chi nhánh hoặc liên doanh được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giá hợp lý và tuân thủ quy định của cả hai quốc gia.

- Báo cáo tài chính: Doanh nghiệp FDI cần chuẩn bị báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) hoặc tiêu chuẩn kế toán trong nước, tùy thuộc vào yêu cầu của từng quốc gia.

- Kiểm toán: Doanh nghiệp FDI có thể phải tuân thủ các yêu cầu kiểm toán của cả hai quốc gia liên quan. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về các tiêu chuẩn kiểm toán và luật pháp ở từng nước.

Đối với mỗi doanh nghiệp FDI, có thể có những đặc điểm riêng khác nhau dựa trên ngành công nghiệp, mô hình kinh doanh và yêu cầu pháp lý của từng quốc gia. Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài để điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp FDI, bao gồm cả quy định về kế toán.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp FDI

- Cung cấp thông tin tài chính một cách chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của các doanh nghiệp FDI, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định, quản trị, điều chỉnh chiến lược và điều hành của các nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan.

- Giúp doanh nghiệp FDI tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và các tiêu chuẩn kế toán quốc tế về báo cáo tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế,… từ đó góp phần bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư FDI, cũng như đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp và trách nhiệm của các doanh nghiệp FDI.

- Xử lý và giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp như kiểm toán, kiểm tra thuế, tỷ giá hối đoái, giá trị gia tăng thuần, báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế… từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng của người làm kế toán doanh nghiệp FDI.

- Chuyển giao công nghệ số và kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế cho các doanh nghiệp trong nước, từ đó góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán Việt Nam.

2. Kế toán trong công ty FDI cần yêu cầu những gì?

Muốn làm kế toán cho công ty nước ngoài cần những gì?

Kế toán doanh nghiệp FDI là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kế toán và thực tiễn kinh doanh. Kế toán doanh nghiệp FDI không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Kế toán cho doanh nghiệp FDI cần có một số kiến thức và kỹ năng được một số nhà tuyển dụng yêu cầu như:

- Kiến thức về kế toán quốc tế và các quy định kế toán liên quan: Bạn cần nắm vững các chuẩn mực, nguyên tắc và phương pháp kế toán quốc tế (IAS và IFRS) và các kiến thức kế toán theo chuẩn mực quốc tế như lên báo cáo, ghi sổ, tính thuế, bảo hiểm xã hội, kiểm toán,…

- Kiến thức về kế toán Việt Nam và các chính sách liên quan: Tuy là doanh nghiệp FDI nhưng hoạt động ở Việt Nam, doanh nghiệp phải tuân thủ theo kế toán chuẩn Việt Nam. Kế toán cần hiểu rõ cách lập báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách kế toán, kê khai thuế, tính lương,… cho công ty nước ngoài theo kế toán Việt Nam.

- Kỹ năng tính toán và sử dụng phần mềm kế toán: Bạn cần có khả năng tính toán tốt, nhạy bén và chính xác khi làm việc với các con số. Với chuyển giao công nghệ số hiện nay, kỹ năng tin học và sử dụng các phần mềm kế toán trong công việc ngày càng phổ biến. Một số phần mềm kế toán hiện nay như MISA, FAST,…

- Chứng chỉ kế toán quốc tế và tin học: Bạn cần có ít nhất một trong các chứng chỉ kế toán quốc tế như CPA, ACCA, CMA, CIA, CFA… để chứng minh năng lực chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Các chứng chỉ này giúp kế toán viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả năng giao tiếp và hợp tác với các bên liên quan trong và ngoài nước, cũng như tăng cơ hội việc làm và thu nhập.

ke-toan-dn-fdi

 

 3. Các công việc kế toán cần biết trong doanh nghiệp FDI

Công việc của kế toán doanh nghiệp FDI là công việc liên quan đến việc thu thập chứng từ, xử lý, ghi chép giao dịch kinh tế phát sinh, kiểm tra, phân tích và báo cáo các thông tin về tài chính, kinh doanh, thuế của doanh nghiệp FDI.

Công việc của kế toán doanh nghiệp FDI bao gồm những nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Quản lý các khoản thu chi của doanh nghiệp FDI, bao gồm:

 • Thu tiền từ khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông;
 • Chi tiền cho nhà cung cấp, nhân viên, thuế, ngân hàng;
 • Đối chiếu công nợ;Giải quyết các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái;
  Các khoản chi phí phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh
  doanh;
 • Lập các khoản, quỹ dự phòng cho các trường hợp tỷ giá hối đoái chênh lệch, nợ xấu, nợ khó thu hồi,…

- Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định của cơ quan thuế Việt Nam và nước ngoài, bao gồm:

 • Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu…Rà soát, kiểm tra các chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp FDI của Việt Nam như miễn, giảm thuế,…
 • Đối chiếu với các hiệp định ký kết thương mại tự do của các nước để tránh doanh nghiệp FDI bị đánh thuế hai lần…

- Lập và nộp các báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và nước ngoài, bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo tình hình tài chính…

- Áp dụng các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và tiêu chuẩn kế toán quốc tế (như IFRS) trong việc lập sổ sách, báo cáo tài chính; biên dịch các sổ sách, báo cáo tài chính sang ngôn ngữ của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến công việc kế toán doanh nghiệp FDI như kiểm soát nội bộ, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, thanh lý, giải thể…

4. Kinh nghiệm làm kế toán cho công ty nước ngoài

Để có kinh nghiệm làm kế toán cho công ty nước ngoài, bạn cần phải:

 • Học tập và nâng cao kiến thức về kế toán, thuế, ngôn ngữ và văn hoá doanh nghiệp của nước ngoài
 • Tìm kiếm các cơ hội thực tập, làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian tại các công ty nước ngoài hoặc các công ty kế toán và kiểm toán nước ngoài. Điển hình nhất có thể kể đến BIG4 hiện nay là Deloitte, Ernst and Young (EY), PwC và KPMG.
 • Tham gia các khóa học, chứng chỉ, bằng cấp liên quan đến kế toán quốc tế, tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và nước ngoài như chứng chỉ ACCA, CPA, CMA, CIA, CFA,…
 • Tham gia các hội nhóm, diễn đàn, mạng xã hội về kế toán để trao đổi, học hỏi và mở rộng mối quan hệ.
 • Tham gia khóa học kế toán doanh nghiệp FDI tại các trung tâm uy tín và chất lượng như Trung tâm Kế toán Lê Ánh.
 • Luôn cập nhật các thông tin, quy định, thay đổi mới nhất về kế toán và thuế của Việt Nam và nước ngoài.

5. Mức lương kế toán cho công ty nước ngoài

Mức lương của kế toán doanh nghiệp FDI có thể dao động từ 5 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí và trình độ của người lao động. Cụ thể, một số mức lương tham khảo như sau:

 • Thực tập kế toán: từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/tháng.
 • Kế toán tổng hợp: từ 12 triệu đồng đến 25 triệu đồng/tháng.
 • Kế toán thuế: từ 18 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng.
 • Kế toán trưởng: từ 27 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng.

Xem thêm:

Trong bài viết này, Kế Toán Lê Ánh đã giới thiệu về các công việc kế toán doanh nghiệp FDI cần phải biết. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được một cái nhìn tổng quan và rõ ràng về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam.Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, Khóa học kế toán cao cấp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM