Cách Tính Lương Hưu Theo Quy Định Mới Nhất

Chế độ hưu trí là quyền lợi quan trọng của người lao động được hưởng khi tham gia BHXH nên được mọi người rất quan tâm. Vậy nên, bài viết dưới đây Kế Toán Lê Ánh sẽ trình bày chi tiết về cách tính lương hưu theo quy định mới nhất 2022

I. Điều Kiện Hưởng Lương Hưu Theo Quy Định Mới Nhất

1. Điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc

- Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khi nghỉ hưu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

+ Lao động năm đủ từ 60 tuổi 6 tháng và nữ đủ từ 55 tuổi 8 tháng vào năm 2022.

+ Lao động nam đủ từ 55 tuổi 6 tháng và nữ đủ từ 50 tuổi 8 tháng, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại,... (theo Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động).

+ Lao động nam đủ từ 50 tuổi 6 tháng và lao động nữ đủ từ 45 tuổi 8 tháng, có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi (theo quy định) được tính bằng 45% mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH và tương ứng số năm đóng BHXH.

+ Lao động nam nghỉ hưu tính từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

+ Lao động nữ nghỉ hưu tính từ năm 2022 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2% và mức tối đa đạt được là 75%.

Căn cứ vào quy định trên, mức lương tối đa mà người lao động tham gia BHXH bắt buộc được là 75%. Người lao động sẽ được hưởng lương tối đa trong điều kiện sau:

- Với người lao động nữ: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mức lương hưu được tính là 45% tương ứng với 15 năm đầu đóng BHXH. Mỗi năm sau đó được tính tăng thêm 2%. Vậy nên điều kiện hưởng lương hưu tối đa của người lao động nữ năm 2022 là có đủ 30 năm đóng BHXH.

- Với người lao động nam: năm 2022, lao động nam nghỉ hưu có mức lương hưu hàng tháng là 45% tương ứng với 20 năm đầu đóng BHXH. Mỗi năm sau đó được tính tăng thêm 2%. Vậy nên điều kiện hưởng lương hưu tối đa của lao động nam là có đủ 35 năm đóng BHXH.

Điều kiện hưởng lương hưu

2. Điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu trong trường hợp:

- Đủ tuổi nghỉ hưu căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể:

  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình đến thời điểm đủ 62 tuổi với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035.
  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường năm 2022 là đủ từ 60 tuổi 6 tháng và nữ đủ từ 55 tuổi 8 tháng.

- Có đủ từ 20 năm đóng BHXH trở lên.

- Đối với trường hợp đã đủ điều kiện theo quy định về độ tuổi nhưng thời gian đóng BHXH chưa đạt đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

⇒ Như vậy, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ từ 60 tuổi 6 tháng và nữ đủ từ 55 tuổi 8 tháng và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp - Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

II. Cách Tính Lương Hưu Bảo Hiểm Xã Hội

Cách tính lương hưu

1. Cách tính lương hưu hàng tháng

Công thức tính lương hưu hàng tháng như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng * Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

- Mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % tiền lương tháng đóng BHXH và mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH.

- Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của người lao động khi nghỉ hưu là 75% mức đóng BHXH.

Cách xác định tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng

- Cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng phụ thuộc vào từng đối tượng là lao động nam hay nữ hoặc là đối tượng nằm trong diện được hưởng chế độ đặc biệt khi bị suy giảm khả năng lao động.

- Nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 được xác định như sau:

+ Lao động nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (thời gian tham gia BHXH - 15 năm) * 2%.

+ Lao động nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (thời gian tham gia BHXH - 15 năm) * 3%.

- Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018

+ Lao động nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (thời gian tham gia BHXH - 15 năm) * 2%.

+ Lao động nam:

  • Nghỉ hưu 01/01/2018: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% +(thời gian tham gia BHXH - 16 năm) * 2%.
  • Nghỉ hưu 01/01/2019: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% +(thời gian tham gia BHXH - 17 năm) * 2%.
  • Nghỉ hưu 01/01/2020: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% +(thời gian tham gia BHXH - 18 năm) * 2%.
  • Nghỉ hưu 01/01/2021: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% +(thời gian tham gia BHXH - 19 năm) * 2%.
  • Nghỉ hưu 01/01/2022: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% +(thời gian tham gia BHXH - 20 năm) * 2%.

2. Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Mức hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu được quy định ở Khoản 2 Điều 75 Luật BHXH. Mức trợ cấp 1 lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

*Mức thu nhập bình quân tháng đóng BHXH của người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính như dưới đây:

- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH.

*Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của lao động đóng BHXH tự nguyện là:

- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng mức thu nhập chọn đóng BHXH của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH.

Với lao động nữ:

- Mức trợ cấp từ 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 30) *0,5* Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Với lao động nam:

- Mức trợ cấp từ 2021 = (Tổng số năm đóng BHXH - 34) *0,5* Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

- Mức trợ cấp từ 2022 = (Tổng số năm đóng BHXH - 35) *0,5* Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

III. Lương Hưu Được Nhận Đến Khi Nào?

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về vấn đề Lương hưu được nhận đến khi nào, chỉ có quy định về việc dừng trợ cấp lương hưu thuộc một trong các trường hợp sau: xuất cảnh trái phép, bị tòa tuyên án mất tích, có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng với quy định của pháp luật (theo Khoản 1, Điều 64, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Tuy nhiên, theo Điều 66, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người đang hưởng lương hưu khi mất thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng. Như vậy, có thể hiểu người lao động sẽ nhận được lương hưu hàng tháng đến lúc không còn nữa (trừ trường hợp bị dừng trợ cấp theo quy định).

Xem thêm: 

Cách tính lương hưu theo quy định mới nhất đã được trình bày chi tiết thông qua bài viết trên đây. Mong rằng thông tin Kế Toán Lê Ánh cung cấp trong bài viết sẽ giúp bạn nắm bắt được cách tính lương hưu theo quy định mới nhất.

Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong khóa học kế toán online và offline của trung tâm Lê Ánh, do các kế toán trưởng đang làm nghề giảng dạy.

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này.