Lương Cơ Sở Là Gì? Mức Lương Cơ Sở Cập Nhật Mới Nhất

Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở mới nhất là bao nhiêu? Tác động của mức lương cơ sở đến người lao động như thế nào? Kế toán Lê Ánh chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết dưới đây. Các bạn theo dõi nhé!

I. Lương cơ sở là gì?

Theo Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/08/2018, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để:

- Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định.

- Tính toán các loại chi phí phát sinh để phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt.

- Tính các khoản trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại doanh nghiệp.

lương cơ sở là gì

Lương cơ sở là mức lương tối thiểu được quy định bởi pháp luật, áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công. Mức lương này được xem là điểm khởi đầu, dùng để tính toán các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, và các quyền lợi khác.

Lương cơ sở thay đổi theo quyết định của chính phủ và phản ánh mức sống tối thiểu mà một người lao động cần để đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình và gia đình.

II. Mức lương cơ sở mới nhất

1. Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

»»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp - 100% Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng

2. Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024 là 1.800.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII​

* Mức lương cơ sở từ năm 2010 tới hiện nay:

Thời điểm áp dụng

Mức lương tối thiểu chung

Từ 01/05/2010 - 30/04/2011

730.000 đồng/tháng

Từ 01/05/2011- 30/04/2012

830.000 đồng/tháng

Từ 01/05/2012 - 30/06/2013

1.050.000 đồng/tháng

Từ 01/07/2013 - 30/04/2016

1.150.000 đồng/tháng

Từ 01/05/2016 - 30/06/2017

1.210.000 đồng/tháng

Từ 01/07/2017 - 30/06/2018

1.300.000 đồng/tháng

Từ 01/07/2018 - 30/06/2019

1.390.000 đồng/tháng

Từ 01/07/2019 - 30/06/2023

1.490.000 đồng/tháng

 Từ 01/7/2023 - Hiện nay

1.800.000 đồng/tháng

3. Tác động của mức lương cơ sở đến người lao động

Mức lương cơ sở có tác động quan trọng đến người lao động vì nó ảnh hưởng đến tổng thu nhập, bao gồm lương và các khoản phụ cấp.

Tăng mức lương cơ sở giúp cải thiện đời sống, nó cũng phản ánh vào việc tính toán các quyền lợi bảo hiểm xã hội và hưu trí, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Lương cơ sở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cơ bản của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tiền trợ cấp thai sản 1 lần của lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con, ...

Bên cạnh đó cũng có một số đối tượng được hưởng lợi là người lao động tự do, thu nhập không căn cứ theo mức lương cơ sở. 

4. Mức lương cơ sở đóng BHXH

Hiện nay, mức lương cơ sở áp dụng cho việc đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Việt Nam là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.

Mức này được sử dụng làm cơ sở để tính các khoản đóng góp BHXH bắt buộc cho người lao động, dựa trên tỷ lệ phần trăm nhất định của mức lương cơ sở như quy định của pháp luật .

Tham khảo thêm ở bài viết: Tỷ Lệ Đóng BHXH Qua Các Năm - Cập Nhật Thay Đổi Mới Nhất

III. Phân biệt mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùngmức lương cơ sở là 2 loại lương cơ bản được đề cập trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt là các văn bản trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… đang rất được quan tâm.

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều bạn vẫn thường nhầm lẫn về mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở? Để giúp các bạn nắm rõ ràng trong vấn đề này, Kế Toán Lê Ánh xin chia sẻ những điểm phân biệt dưới đây:

 

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương cơ sở

Định nghĩa

Đây là mức lương thấp nhất làm cơ sở để Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm đủ giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo:

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với người lao động chưa qua đào tạo công việc đơn giản nhất;

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề

Mức lương cơ sở Là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương này

Bản chất

Mức lương tối thiểu vùng là Mức lương cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau, đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đồng thời, mức lương này còn là cơ sở để đóng và hưởng các khoản BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

Mức đóng bảo hiểm thấp nhấp bằng mức lương tối thiểu

Mức lương cơ sở đây là mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…

Đồng thời, đây cũng là mức lương làm cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp.

Mức đóng bảo hiểm cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở

Nguyên tắc áp dụng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn đó.

– Nếu DN có nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc áp dụng mức lương tối thiểu tại vùng đó.

– Nếu DN trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nằm trên các địa bàn khác nhau, DN hoạt động trên địa bàn mới thành lập từ 01 hay nhiều địa bàn thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

– Nếu DN hoạt động trên địa bàn thay đổi tên hay chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tại địa bàn trước khi thay đổi đến khi có quy định mới.

Mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…

Đồng thời, mức lương này là cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp.

Mức đóng bảo hiểm cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở

 

Đối tương áp dụng

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

- Cán bộ công chức từ Trung Ương đến Cấp Xã;

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

Lưu ý: Một số trường hợp, người làm việc vẫn có thể thỏa thuận để được hưởng mức lương theo chế độ lương tối thiểu vùng:

  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Người làm việc chỉ tiêu biên chế được NSNN cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù.
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

 Chu kỳ thay đổi

Thông thường là 01 năm, mức lương tối thiểu vùng thay đổi 1 lần.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về chu kỳ thay đổi này của mức lương tối thiểu vùng

Không có chu kỳ thay đổi nhất định. Bởi mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng NSNN, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trên đây, kế toán Lê Ánh vừa chia sẻ cho bạn bài viết lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở cập nhật mới nhất. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn.

Bạn đọc quan tâm tham khảo thêm các bài viết tại đây: 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chínhkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!