Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm cho người mua theo thỏa thuận của 2 bên. Kế toán phải hạch toán như thế nào. Kế toán trưởng phụ trách lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại trung tâm Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán tài khoản chiết khấu tại đây nhé.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn định khoản chi tiết các bút toán cuối kỳ

Thông thường khoản chiết khấu thanh toán là tiền người bán giảm giá cho người mua thanh toán trước theo hợp đồng. Khoản tiền này.

Bộ tài chính ban hành công văn số 2785/TCT-CS ban hành ngày 23/7/2014 sửa đổi những TT mới của TT 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN quy định về các trường hợp tính chiết khấu thanh toán trong 2 trường hợp chiết khấu cho khách hàng và đơn vị được hưởng chiết khấu như thế nào.

Theo quy định của Bộ tài chính thì khoản chiết khấu thanh toán là số tiền không liên quan hàng hóa mà chỉ liên quan đến thỏa thuận giữa người bán và người mua nên không ghi giảm giá trị hàng hóa và tăng giá vốn hàng bán được.

Như vậy các khoản chiết khấu thanh toán sẽ không ghi giảm trên hóa đơn. Quy định khoản chiết khấu này tương đương với chi phí lãi vay và thu nhập tài chính áp dụng với lãi xuất đi vay nên cân nhắc khi tính vào chi phí bán hàng.

Hạch toán chiết khấu thanh toán cho người bán và người mua

Trường hợp làm chiết khấu thanh toán cho người bán

Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch toán chiết khấu thanh toán như sau:

Bên bán: Căn cứ vào phiếu chi hạch toán như sau:

Nợ TK 635: Chi phí tài chính

  Có TK 131:  (bù trừ luôn vào khoản phải thu)

  Có  TK111, 112: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Hạch toán chiết khấu thanh toán với bên mua  như sau

Nợ TK 331 áp dụng với trường hợp giảm trừ công nợ 

Nợ TK 111, 112: (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

  Có TK 515: ( ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính)

Ví dụ thực tế:  Công ty kế toán Lê Ánh xuất hàng bán cho công ty A hàng hóa với tổng giá trị thanh toán là 150.000.000 triệu, ghi nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu 1,5% .Công ty kế toán Lê Ánh thực hiện hach toán chiết khấu thanh toán  bằng tiền mặt.

Hach toán chiết khấu thanh toán như sau

Th1: Với bên bán

Phản ánh tài khoản chiết khấu thanh toán 1,5% như sau:

Nợ TK 635:  1,5% x 150.000.000 = 2.250.000 đồng

  Có TK 111: 1,5% x 150.000.000 = 2.250.000 đồng

TH2: Hạch toán với bên mua

Nợ TK 111: 2.250.000 đồng

  Có TK 515: 2.250.000đồng

Trên đây, các giảng viên của kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn chi tiết cách hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng. 

Để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về kế toán, hãy tham gia ngay lớp học kế toán tại Lê Ánh để được hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm: Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: hạch toán chiết khấu thanh toán, hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán, chiết khấu thanh toán thạch toán như thế nào, hướng dẫn hạch toán tài khoản chiết khấu thanh toán, chiet khau thanh toan, hach toan chiet khau thanh toan.

Đánh giá:

Bài viết liên quan