Kế Toán Công Là Gì? Thông Tin Cần Biết Về Kế Toán Công

Kế toán công là một trong những ngành nghề hot nhất hiện nay, được xem là bộ mặt kinh tế của một quốc gia. Công việc của kế toán công không chỉ đơn giản là quản lý số liệu tài chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp.

Với sự phát triển không ngừng của kinh tế, nhu cầu tuyển dụng kế toán công ngày càng tăng cao, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này cũng ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, để trở thành một kế toán công chuyên nghiệp, yêu cầu kiến thức và kỹ năng là rất cao, đòi hỏi người học phải tập trung và nghiêm túc trong quá trình học tập và rèn luyện.

Trong bài viết dưới đây Kế Toán Lê Ánh sẽ giúp bạn có một cái nhìn bao quát về kế toán công là gì và khóa học kế toán công uy tín, chất lượng.

1. Kế toán công là gì?

Kế toán công

Kế toán công là một hệ thống các quy tắc, quy trình và phương pháp được áp dụng để thu thập, ghi chép, phân loại, tổng hợp và báo cáo thông tin tài chính và kinh tế của các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong lĩnh vực công.

Nó bao gồm việc hạch toán, phân tích, kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính và kế toán của các đơn vị công tại các cấp độ khác nhau.

Kế toán công đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý tài chính của các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong lĩnh vực công. Thông qua việc thu thập, phân tích và báo cáo các thông tin tài chính và kinh tế, kế toán công giúp các đơn vị công có được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính của đơn vị công một cách hiệu quả.

2. Đặc điểm kế toán công là gì?

Các đặc điểm chính của kế toán công bao gồm:

- Sự quy định chặt chẽ: Kế toán công phải tuân thủ các quy định và quy trình được đưa ra bởi các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan kiểm toán tài chính, để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

- Mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng: Kế toán công phải phục vụ lợi ích của cộng đồng, bảo đảm quyền lợi của cộng đồng và đảm bảo rằng nguồn lực công cộng được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả.

- Quy trình phức tạp: Kế toán công thường phức tạp hơn kế toán tư nhân, vì các đơn vị công thường phải tuân thủ nhiều quy định, pháp luật và quy trình kiểm toán tài chính khác nhau.

- Sự đa dạng: Kế toán công được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của kinh tế và xã hội, bao gồm các đơn vị chính phủ, các cơ quan nhà nước, các đơn vị tài chính và các tổ chức phi chính phủ.

- Sự đóng góp cho quản lý tài chính và chi phí: Kế toán công đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và chi phí của các đơn vị công, giúp họ có thể quản lý và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu của mình.

3. Sự khác nhau giữa kế toán công và kế toán doanh nghiệp

Nên học kế toán công hay kế toán doanh nghiệp?

Nên học kế toán công hay kế toán doanh nghiệp

Việc nên học kế toán công hay kế toán doanh nghiệp phụ thuộc vào mục đích và sự quan tâm của từng người. Tuy nhiên, dưới đây là một số điểm khác nhau giữa hai loại kế toán này:

- Về đối tượng quản lý: Kế toán doanh nghiệp thường tập trung vào các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, trong khi kế toán công tập trung vào các tổ chức, đơn vị và cơ quan trong lĩnh vực công.

- Về quy định và pháp lý: Kế toán công phải tuân thủ nhiều quy định và pháp lý của nhà nước, trong khi kế toán doanh nghiệp chỉ cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh.

- Về mức độ phức tạp: Kế toán công thường phức tạp hơn kế toán doanh nghiệp do phải tuân thủ nhiều quy định, quy trình và phương pháp phức tạp để bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính.

- Về mục đích và đối tượng sử dụng: Kế toán công phục vụ cho lợi ích của công chúng, trong khi kế toán doanh nghiệp phục vụ cho mục đích quản lý, định giá và thông tin quản lý của doanh nghiệp.

Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực công, đóng góp cho cộng đồng và quan tâm đến việc quản lý tài chính và ngân sách công, thì kế toán công có thể phù hợp với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu về kế toán trong lĩnh vực tư nhân và quản lý tài chính trong doanh nghiệp thì kế toán doanh nghiệp có thể phù hợp hơn.

Xem thêm: Kế Toán Doanh Nghiệp Là Gì? Học Những Gì? Ra Làm Gì?

4. Cơ hội nghề nghiệp khi học kế toán công và mức thu nhập

Khi học kế toán công, bạn có thể có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các cơ quan và đơn vị của chính phủ, bao gồm các bộ, ngành, địa phương, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Các vị trí công việc có thể bao gồm kế toán viên, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kiểm toán viên, chuyên viên tài chính, giám sát viên ngân sách, quản lý ngân sách, quản lý dự án tài chính...

Mức thu nhập của các vị trí này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thường thì các vị trí kế toán công có mức thu nhập trung bình khá ổn định 9,1 - 12,6 triệu đồng/tháng, cao nhất 30 triệu/tháng.

Ngoài ra, lợi ích của việc học kế toán công còn là một cơ hội để bạn đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua việc quản lý tài chính và ngân sách công, đóng góp vào sự minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính, và giúp nâng cao chất lượng quản lý trong các cơ quan và đơn vị của chính phủ.

5. Kế toán công làm những công việc gì?

Mô tả công việc của kế toán công

Kế toán công làm những công việc sau:

- Hạch toán các khoản thu, chi của cơ quan, đơn vị.

- Lập và theo dõi ngân sách cấp cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện ngân sách, tài chính của cơ quan, đơn vị.

- Tổng hợp, báo cáo tài chính của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện kiểm toán nội bộ và cung cấp thông tin liên quan đến tài chính cho các bên liên quan.

- Đưa ra đề xuất về các biện pháp tài chính, các chính sách về ngân sách và quản lý tài chính.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thu, chi ngân sách, bao gồm cả các thủ tục hành chính, thuế và các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công.

- Tham gia vào việc đàm phán hợp đồng với các đối tác kinh doanh, cũng như quản lý các vấn đề tài chính liên quan đến các dự án phát triển của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia vào các hoạt động quản lý rủi ro tài chính, bảo vệ ngân sách, phòng ngừa và đối phó với các rủi ro tài chính, bao gồm cả rủi ro về chi phí và nguy cơ thất thoát tài sản công.

6. Một số bài tập kế toán công có lời giải

Tại đơn vị hành chính sự nghiệp X áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, tháng 12/N có tài liệu kế toán như sau:

Số dư ngày 01/1/N của các tài khoản kế toán:

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Trong tháng 1/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1. Rút tạm ứng dự toán nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xuyên 200.000.000 đồng.

2. Chi tiền mặt từ tạm ứng dự toán để tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam đi mua công cụ dụng cụ số tiền 12.000.000 đồng.

3. Trả tiền nợ người bán kỳ trước 100.000.000 đồng bằng tiền mặt từ tạm ứng dự toán.

4. Thanh toán tiền hàng hộ cho đơn vị cấp dưới bằng tiền gửi ngân hàng 220.000.000 đồng.

Chuyển khoản mua nguyên liệu nhập kho bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đồng.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

NV1: Rút tạm ứng dự toán nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xuyên 200.000.000 đồng

Nợ TK 111: 200.000.000

Có TK 337: 200.000.000

Có TK 008: 200.000.000

NV2: Chi tiền mặt từ tạm ứng dự toán để tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam đi mua công cụ dụng cụ số tiền 12.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 12.000.000

Có TK 111: 12.000.000

Nợ TK 337: 12.000.000

Có TK 511: 12.000.000

NV3: Trả tiền nợ người bán kỳ trước 100.000.000 đồng bằng tiền mặt từ tạm ứng dự toán.

Nợ TK 331: 100.000.000

Có TK 111: 100.000.000

Nợ TK 337: 100.000.000

Có TK 511: 100.000.000

NV4: Thanh toán tiền hàng hộ cho đơn vị cấp dưới bằng tiền gửi ngân hàng 220.000.000 đồng.

Nợ TK 136: 220.000.000

Có TK 112: 220.000.000

NV5: Chuyển khoản mua nguyên liệu nhập kho bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đồng.

Nợ TK 152: 33.000.000

Có TK 112: 220.000.000

Nợ TK 337: 33.000.000

Có TK 366: 33.000.000

Có TK 014: 33.000.000

7. Học kế toán công ở đâu tốt?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều trung tâm dạy kế toán công uy tín, chất lượng trong đó nổi bật là Kế toán Lê Ánh với khóa học kế toán hành chính sự nghiệp. Để tạo được vị thế như ngày hôm nay, Kế toán Lê Ánh đã luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng, đem đến cho học viên những khóa học, khóa đào tạo chất lượng nhất, hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất.

Kế toán hành chính sự nghiệp là hệ thống thông tin và kiểm tra bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

Thông qua khóa học này, học viên sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Hiểu và nắm bắt được các phương pháp kế toán hành chính sự nghiệp

- Biết vận dụng các kỹ năng tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí một cách hợp lý

- Nắm vững các tài khoản hạch toán và cách hạch toán

- Hiểu về các loại nguồn kinh phí và chi phí sự nghiệp

Khóa học hướng đến đối tượng là các cán bộ thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: Nhà nước, bộ phận quản lý cấp trên, liên doanh, công an kinh tế có nhu cầu học tập để phục vụ công việc. Sinh viên của các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, học sinh đã tốt nghiệp bậc Trung học phổ thông cũng như những người có mong muốn học và công tác tại các đơn vị hành chính.

Xem thêm: 

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến kế toán công mà Kế Toán Lê Ánh muốn chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, Khóa học kế toán cao cấp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM