Nội Dung Tính Chất Chi Hành Chính Sự Nghiệp - Kế Toán Lê Ánh

Các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm những gì? Để làm được kế toán hành chính sự nghiệp thì các bạn cần phải nắm được những nội dung chi hành chính sự nghiệp và tính chất của các khoản chi hành chính sự nghiệp đó.

Cùng theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh nhé!

Tham khảo chi tiết tại: Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

I. Nội dung chi hành chính sự nghiệp

Chi hành chính sự nghiệp bao gồm: 

1. Chi cho công tác quản lý hành chính

Chi cho công tác quản lý hành chính là khoản chi cho bộ máy nhà nước hoạt động về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từ trung ương đến địa phương.

Bộ máy nhà nước bao gồm: Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, ủy ban nhân dân các cấp, các bộ sở phòng ban, các cơ quan Đảng, các đoàn thể hiệp hội và các hoạt động quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội.

2. Chi để duy trì và phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội (văn – xã)

Chi cho sự nghiệp văn hóa - xã hội là những khoản chi nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa, sức khỏe nâng cao phúc lợi cho quần chúng lao động. Bao gồm:

- Chi cho sự nghiệp giáo dục: Chi cho sự nghiệp giáo dục bao gồm:+  Chi cho giáo dục trước khi đến trường như mẫu giáo, mầm non.

+ Chi cho giáo dục phổ thông gồm: giáo dục tiểu học, phổ thông cơ sở, trung học phổ thông, các dạng phổ thông khác.

+ Chi cho giáo dục đào tạo gồm: Các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học và các dạng đào tạo khác.

- Chi cho sự nghiệp y tế bao gồm các hoạt động: Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, bài trừ dịch bệnh, các hoạt động y tế khác (điều dưỡng, kế hoạch hóa gia đình, Bảo hiểm y tế …v.v)

- Chi cho sự nghiệp văn hóa bao gồm các hoạt động: Truyền thanh, phát thanh, truyền hình, các hoạt động văn hóa như: câu lạc bộ, nhà văn hóa thông tin, bách thú, bách thảo, thư viện, bảo tàng…v.v. Các hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao, khoa học kỹ thuật…v.v

- Chi cho công tác xã hội bao gồm cứu tế xã hội và chi cho các đối trượng thuộc diện chính sách.

1.3. Chi cho sự nghiệp kinh tế

Đây là khoản chi phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của các ngành kinh tế gồm chi cho công tác nghiên cứu thí nghiệm, tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật, khảo sát thăm dò thiết kế, duy tu bảo dưỡng giao thông. Sự nghiệp nông lâm thủy lợi…v.v.

Nội dung - tính chất chi Hành Chính Sự Nghiệp

II. Tính chất chi hành chính sự nghiệp

1. Chi cho công tác quản lý hành chính

Đây là khoản chi thường xuyên, hoàn toàn mang tính chất tiêu dùng (nó sẽ mất đi). Tuy vậy, nó không thể thiếu được và rất cần thiết nhằm tổ chức quản lý nền kinh tế quốc dân và xã hội, tổ chức và duy trì những cơ quan khác cần thiết cho trật tự an ninh xã hội.

2. Chi cho sự nghiệp văn hóa -  xã hội

Đây là khoản chi thường xuyên mang tính chất tiêu dùng. Đây là nhu cầu cần thiết, nhu cầu này đòi hỏi ngày càng cao đối với quần chúng lao động và xu hướng phát triển của xã hội.

3. Chi cho sự nghiệp kinh tế

Là khoản chi mang tính chất phục vụ sản xuất. Tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất song có tác dụng rất lớn đến việc nâng cao năng suất lao động của các ngành kinh tế.

Tóm lại: Chi hành chính sự nghiệp là khoản chi mang tính chất tiêu dùng bởi vì: Nó không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nhưng làm tăng thêm GDP.

Vì vậy, trong quá trình quản lý tài chính đơn vị HCSN đòi hỏi phải tiết kiệm hợp lý trong chi tiêu.

Trên đây là nội dung và tính chất CHI hành chính sự nghiệp. Mong rằng những thông tin Kế toán Lê Ánh chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn theo đuổi kế toán hành chính sự nghiệp có thể thông tin hữu ích.

Xem thêm bài viết: Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Là Gì?