• Hướng dẫn hạch toán chi phí thuê nhà năm 2016

    Hạch toán chi phí thuê nhà là nội dung mà các kế toán tổng hợp rất quan tâm. Để hạch toán đúng, các bạn hãy làm theo hướng dẫn hạch toán chi phí thuê nhà sau của các Kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh: