Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài ( Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó….

Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn kế toán viên mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo mẫu số 07 – LĐTL

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn tổ chức chứng từ thanh toán trong doanh nghiệp

1. Mục đích lập bản thanh toán tiền thuê ngoài

Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó.... Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài. 

2. Tải về: mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài

thue ngoài 1

bang-thanh-toan-tien-thue-ngoai

3. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài 

 

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 07 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính )

 

 

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

                                                                                                                                    Số:.......................

Họ và tên người thuê:........................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):.....................................................................................

Đã thuê những công việc sau để: ........................... tại địa điểm........................ từ       ngày.../.../... đến ngày.../.../....

 

STT

 

Họ và tên

người được thuê

 

Địa chỉ

hoặc số CMT

 

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc

 đã làm

 

Đơn giá thanh toán

 

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

 

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 3- 4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị............... cho thanh toán số tiền:....................................................................

Số tiền (Viết bằng chữ):.......................................................................................

(Kèm theo ... chứng từ kế toán khác)

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

4. Phương pháp và trách nhiệm ghi bản thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07 - LĐTL

Chứng từ này do người thuê lao động lập.
Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,...).
Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.
Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư, hoặc thẻ căn cước của người được thuê.
Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.
Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.
Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.
Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.
Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế (nếu có).
Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 - cột 4)
Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Trên đây là mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính, trung tâm kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi để có bảng thanh toán tiền thuê ngoài chính xác

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo và sử dụng mẫu bảng thanh toán thuê ngoài theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 - Mẫu 08 - LĐTL

Tags: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200, mẫu thanh toán tiền thuê nhà, hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài, bảng chấm công nhân công thuê ngoài, bảng thanh toán tiền thuê ngoài excel,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan