Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế (mẫu số 01/TH-HĐĐT)

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế (Mẫu số 01/TH-HĐĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022

Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 01/TH-HĐĐT

Mẫu Mẫu 01/TH-HĐĐT - Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế NĐ 123

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế NĐ 123

 

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

[01] Kỳ dữ liệu: Tháng ….. năm ……. Hoặc quý …….. năm………..

[02] Lần đầu [ ]        [03] Bổ sung lần thứ [ ]      [04] Sửa đổi lần thứ [ ]

[05] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………

[06] Mã số thuế:                                 cccccccccc     ccc   

STT

Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày tháng năm lập hóa đơn

Tên người mua

Mã số thuế người mua/mã khách hàng

Mặt hàng

Số lượng hàng hóa

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT

Tổng số thuế GTGT

Tổng tiền thanh toán

Trạng thái

Thông tin hóa đơn liên quan

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

X

1

1/1/2020

Nguyễn A

 

 

 

 

 

 

100

Mới

 

 

 

W

1

1/1/2020

Nguyễn D

 

 

 

 

 

 

10

Mới

 

 

 

Z

1

1/1/2020

Nguyễn C

 

 

 

 

 

 

30

Sửa thông tin trên bảng kê (Không phải hủy hóa đơn hoặc sai sót do tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn lên bảng tổng hợp bị sai

Z1

 

 

A

1

1/1/2020

Nguyễn B

 

 

 

 

 

 

20

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã bị hủy

Y1

 

         Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 

Ngày …… tháng ………năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số của người nộp thuế)

 

 

Ghi chú:

  • Trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.
  • [03] Bổ sung Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn trường hợp dữ liệu tổng hợp thiếu cấn bổ sung.
  • [04] Sửa đổi lần thứ [] trường hợp mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi có sai sót.
  • Chi tiêu [06]: Người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không có mã số thuế thì để trống, mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế.

Trên đây là bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế - Mẫu số 01/TH-HĐĐT theo quy định được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!