Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập ra với mục đích dùng để xác nhận việc đánh giá TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch ( tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn kế toán viên và học viên Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất và chi tiết nhất theo Mẫu số 04 –TSCĐ Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>Xem Thêm: Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Tải về: Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

2. Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 04- TSCĐ

Bộ phận:................

    (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ                    

 

Ngày .....tháng .....năm ......                 Số: ..................

                                                                                                                                                                          Nợ:.................

                                                                                                                                                                          Có: ................

 

    - Căn cứ Quyết định số :..........ngày .......tháng .......năm ........

    Của .......................................................................   Về việc đánh giá lại TSCĐ

 

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ................Đại diện ......................Chủ tịch Hội đồng

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

 

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

 

S

Tên, ký mã hiệu,

qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số

Số

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị 

Chênh lệch

T

hiệu

thẻ

Nguyên

Hao

Giá trị

còn lại theo

Tăng

Giảm

T

TSCĐ

TSCĐ

Giá

mòn

còn lại

Đánh giá lại

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 "Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3. ke toan tong hop

Kết luận:...............................................................................................................

     ..............................................................................................................................

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Uỷ viên/người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Trên đây là mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết theo mẫu 04 - TSCĐ theo đúng quy định

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư số 133

Nếu như bạn muốn theo học kế toán để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Bài viết liên quan