Mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 03/TNCN)

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03/TNCN) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 03/TNCN

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 03/TNCN

Mẫu số 03/TNCN chứng từ thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 03/TNCN chứng từ thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 03/TNCN

                                                                                                           Mẫu số (form No):

                                                                                                           Ký hiệu (Serial No):

                                                                                                           Số (No):

TÊN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

 

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

 

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (information of the income paying organization)

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization):

……………………………………..………………..………………..………………..……..………………..……..………………..………..

 [02] Mã số thuế:                        cccccccccc  ccc

(Taxidentificationnumber)

[03] Địa chỉ (Address): ……………………..……………………..……………………..……..………………..……..………………..

[04] Điện thoại (Telephone number): ……………………….……………………..…….……..………………..……..…………

II. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ (Information of taxpayer)

[05] Họ và tên (Full name): ………………………….………………………….…….………………………….…….…………………

[06] Mã số thuế:                   cccccccccc  ccc

(Taxidentificationnumber)

[07] Quốc tịch (Nationlaty): …………………………………………………………………….………………………….…….…………

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual)  [09] Cá nhân không cư trú (Non-resident individual)

[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone Number): ……….……….……….

Trường hợp không có mã số thuế thì ghi thông tin cá nhân theo 2 chỉ tiêu [11] & [12] dưới đây:

If Taxpayer does not have Tax indentification number, please fill in 2 following items [11] & [12]:

[11] Số CMND/CCCD hoặc sổ hộ chiếu (ID/Passport Number): ……………………….……….……….……….

[12] Nơi cấp (Place of issue): ………. [13] Ngày cấp (Date of issue): ………………….……….……….……….

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ

(Information of personal income tax withholding)

[14] Khoản thu nhập (Type of income):

[14a] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (the aforesaid deductible insurance premiums): …………….…………….…………….…………….…………….…………….………

[15] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): tháng (month) ………… năm (year): ……………….……………….……………….……………….……………….

[16] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be withheld): …………..……………….……………….……………….……………….……………….

[17] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation) ………………..……………….

[18] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): ……………………………….……………….……………….……………….………

….., ngày (date) ………tháng (month) ……..năm (year) ………

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TẢ THU NHẬP

(Income paying organization)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 03/TNCN được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

---------------------

Ngoài chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/TNCN thì các kế toán cần phải biết bản cam kết 02/CK-TNCN - cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập. Chi tiết các quy định và cách viết cam kết 02/CK-TNCN các bạn hãy theo dõi chi tiết trong video dưới đây:

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!